10 geweldige Bijbelverzen voor als je goddelijk financieel succes nodig hebt [ARTIKEL]

Hier zijn 10 Bijbelverzen voor die momenten dat we Gods financiële zegeningen nodig hebben.

Deuteronomium 28:11-12 –

“En de Here zal u overvloedig maken aan goederen, aan de vrucht van uw lichaam, en aan de vrucht van uw vee, en aan de vrucht van uw grond, in het land dat de Here aan uw vaderen gezworen heeft u te geven.”

“De Here zal u zijn goede schat openen, de hemel, om den regen te geven aan uw land in zijn seizoen, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult vele volken lenen, en gij zult niet leenen.”

Deuteronomium 28:6 –

“Gij zult gezegend worden als gij binnenkomt en gezegend als gij uitgaat.”

Romeinen 8:32 –

“Hij, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij met Hem ons ook niet alle dingen vrijelijk geven?”

Proverbs 10:22 –

“De zegen des Heren brengt rijkdom, zonder dat men er smartelijk voor zwoegt.”

Psalm 68:19 –

“Gezegend zij de Here, die ons dagelijks met weldaden overlaadt, de God van ons heil!”

ALSO READ: 10 Bijbelverzen om u te helpen wanneer Satan aanvalt

Palmen 145:16 –

“Gij opent uw hand, en verzadigt het verlangen van alle levende wezens.”

Philippensen 4:19 –

“En mijn God zal in al uw behoeften voorzien, naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.”

Job 22:21 –

“Onderwerp u aan God en heb vrede met hem; zo zal voorspoed tot u komen.”

2 Korintiërs 9:9-11 –

“Zoals er geschreven staat: “Hij heeft zijn gaven uitgestrooid onder de armen; zijn gerechtigheid duurt eeuwig.” Hij nu, die zaad geeft aan de zaaier en brood om te eten, zal uw zaadvoorraad leveren en vermenigvuldigen en de oogst van uw gerechtigheid vermeerderen. U zult in alle opzichten verrijkt worden om bij elke gelegenheid vrijgevig te zijn…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *