5 grote wereldreligies: Hoe wordt er aanbeden?

Hoe ziet de eredienst eruit in de vijf grote wereldgodsdiensten? Welke godsdiensten houden zich aan de sabbat en welke houden er op andere manieren een eredienst? Lees verder voor meer informatie.

Judaïsme

De sabbat voor joden staat bekend als shabbat en vindt plaats tussen vrijdag- en zaterdagavond. Afhankelijk van de jood beginnen de diensten bij zonsondergang of later op de avond. Sjabbat begint met een maaltijd die bestaat uit gevlochten brood en druivensap of wijn. Een kiddush – of speciaal gebed en zegening – wordt gezegd op vrijdagavond. Sommigen houden een speciale dienst op vrijdagavond, een Toralezing op zaterdagochtend en een Havdalah-ceremonie op zaterdagavond om de Sjabbat-observatie formeel te beëindigen.

Joden die Sjabbat observeren, beschouwen het als een tijd van vernieuwing en vrede. Het herinnert velen eraan tijd te nemen om te leven. Sommige Joden vermijden het winkelen, anderen het tuinieren en andere vormen van werk.

Bron: Wat is een Jood, door Rabbi Morris N. Kertzer, herzien door Rabbi Lawrence A. Hoffman.

Islam

Moslims zijn verplicht dagelijks vijf gebeden te verrichten. Elk deel van hun leven wordt verondersteld hen eraan te herinneren Allah (het Arabische woord voor God) te aanbidden. Ze hebben een speciale dag voor het gezamenlijk gebed op vrijdagmiddag. Deze middaggebeden worden Jumah genoemd. Moslims worden aangemoedigd om naar de moskee te komen voor het vrijdaggebed of met andere moslims, terwijl ze op alle andere dagen van de week de mogelijkheid hebben om thuis te bidden. Mannen en vrouwen bidden apart. Afgezien van het hebben van een vaste gebedsdag, nemen moslims geen sabbat in acht.

Bronnen: WhyIslam.org, Muslim Voices, en Islam Question and Answer.

Boeddhisme

Boeddhisten houden zich niet aan een wekelijkse heilige dag. Sommige boeddhisten nemen echter Uposatha in acht, of een dag van rust, luisteren naar en discussiëren over boeddhistische leringen en meditatie. Het tijdstip en de frequentie van Uposatha zijn losjes gebaseerd op de maankalender, en kunnen per sekte verschillen. Afhankelijk van de traditie en de persoon gaan boeddhisten naar een tempel of doen ze de eredienst bij hen thuis. Boeddhisten aanbidden geen godheid op dezelfde manier als christenen, joden en moslims. Zij vereren en respecteren de Boeddha, maar zien hem niet als een God.

Bronnen: BBC, BuddhaNet, Access to Insight, en de Buddhist Dharma Education Association en BuddhaNet.

Hindoeïsme

Er is geen vaste dag voor aanbidding in het hindoeïsme. Wel zijn verschillende goden verbonden aan verschillende dagen van de week en kunnen zij op die dagen worden herdacht. De eredienst is minder formeel dan sommige andere vormen van religieuze eredienst en de aanwezigen kunnen komen en gaan wanneer zij willen. Hindoes zullen vaak in de vroege ochtend of avond aanbidden, thuis, in een tempel, of tijdens een pelgrimstocht.

Bronnen: The Heart of Hinduism en de BBC.

Christendom

Christenen vieren over het algemeen sabbat en eredienst op zondag, een gebruik dat voor sommigen begon na de Bijbelse verslagen over de opstanding van Jezus. Christenen zien dit als een dag om dichter bij God te komen en houden vaak erediensten op zondag.

De manier waarop de sabbat wordt gevierd, verschilt per traditie en persoon. Sommige christenen geven geen geld uit en beperken hun activiteiten op deze dag. Anderen brengen tijd door in de natuur en met hun gezin, of nemen de tijd om zieken of mensen in nood te bezoeken. Sommige christenen zien de noodzaak niet in om een sabbat in acht te nemen en zien het als niet langer relevant.

Bronnen: Today’s Christian Woman en lds.org en Grace Communion International.

Zevende-dags Adventisme

Zevende-dags Adventisten nemen een sabbat in acht van vrijdagnacht tot zaterdagnacht.Zij geloven dat de bijbel de belangrijkste autoriteit is voor praktijk en leer, Sola Scriptura genoemd, en zien de bijbel als het instellen van de zaterdag als de sabbat.

Gelijk aan andere christenen zien Zevende-dags Adventisten hun Sabbat als een dag van lichamelijke en geestelijke rust en zij zullen, indien mogelijk, erediensten bijwonen. Zij worden aangemoedigd alle wereldse activiteiten te vermijden en de dag door te brengen met hun gezin, in de natuur en het bezoeken van mensen in nood, naast andere activiteiten. Adventisten worden aangemoedigd om, indien mogelijk, af te zien van werken tijdens hun sabbat. Zo niet, dan worden zij aangemoedigd om te doen wat zij kunnen om de dag apart te zetten van anderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *