Diploïd

Diploïd Definitie

Diploïd beschrijft een cel of kern die twee kopieën van genetisch materiaal bevat, of een volledige set chromosomen, gepaard met hun homologe chromosomen (chromosoom met dezelfde informatie van de andere ouder). Door twee kopieën van de genetische code te behouden, verkrijgen diploïde organismen een voordeel door een grotere genetische variatie binnen hun populatie, aangezien elk individu twee allelen voor elk gen kan tot expressie brengen. Andere organismen wisselen af tussen diploïde en haploïde levenscycli.

Voorbeelden van diploïd

Vorming van een zygote

Bij zoogdieren ontstaat een diploïde zygote wanneer twee haploïde gameten samenkomen en één cel vormen. Dit proces voegt het haploïde DNA van elke gameet samen tot een gecombineerd diploïd genoom van de nieuwe zygote. Veel dieren planten zich volgens deze methode voort, maar niet alle. Het haploïde stadium van de meeste dieren is beperkt tot de eencellige geslachtscellen die voor de voortplanting worden gebruikt. De rest van de levenscyclus wordt doorgebracht als een diploïd, meercellig organisme.

Lifecycle of a Fern

In tegenstelling tot mensen en andere zoogdieren hebben varens een volledig meercellig stadium van hun levenscyclus dat niet diploïd is. Kijk naar het diagram hieronder. Tijdens de sporofytenfase is de plant diploïd. Deze diploïde plant maakt door meiose sporen aan, die nu haploïd zijn. De haploïde cellen worden in de lucht losgelaten en reizen naar een nieuw gebied.

Pteridofyt levenscyclus

Eenmaal gevestigd, groeit de haploïde spore uit tot een gametofyt. De gametofyt is een volledig haploïd organisme, dat losstaat van de eerste plant. Dit plantje heeft speciale weefsels die geslachtscellen aanmaken in de vorm van sperma en eicellen. Deze haploïde cellen vinden elkaar en bevruchten elkaar, waardoor diploïde zygoten ontstaan. Deze zygoten groeien vervolgens uit tot volwaardige sporofyten, en de cyclus begint opnieuw. Waar de mens en veel bekende dieren hun hele leven als diploïde organismen doorbrengen, is dat bij veel soorten zoals varens en insecten niet het geval.

Quiz

1. Menselijke geslachtscellen bevatten 23 chromosomen. Hoeveel afzonderlijke chromosomen zijn er in een diploïde zygote?
A. 23
B. 46
C. 40

Antwoord op vraag 1
B is juist. De 23 chromosomen in elke gameet zullen paren met de chromosomen in de andere gameet die dezelfde informatie dragen. Er zullen dus 23 paren, of 46 individuele chromosomen zijn in een diploïde menselijke cel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *