Giraffes uitgestorven in minstens zeven landen; Nog slechts 100.000 over in gefragmenteerde populaties

image
Representatiefoto: Giraffen in gevangenschap in India

(N Kanaka/BCCL Vishakhapatnam)

Een eeuw geleden zwierven er meer dan een miljoen giraffen rond in Afrika ten zuiden van de Sahara. Maar deze vriendelijke reuzen zijn nu in ten minste zeven landen uitgestorven, met nog slechts 100.000 overgebleven giraffen in gefragmenteerde populaties verspreid over het continent, zo waarschuwden deskundigen op het gebied van wilde dieren donderdag.

Hun afname van 40% in de afgelopen 30 jaar betekent dat giraffen nu op de Rode Lijst van de IUCN staan als “Kwetsbaar”. Twee ondersoorten – de giraffe van Nubië en de giraffe van Kordofan – worden als “ernstig bedreigd” aangemerkt, en twee andere – de giraffe van de Nijlstaart en de Masai-giraffe – als “bedreigd”.

In een poging om deze achteruitgang een halt toe te roepen, zijn door Kameroen, Tsjaad, Ethiopië, Kenia, de Verenigde Republiek Tanzania en Zimbabwe bij het lopende Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS) prioritaire instandhoudingsmaatregelen ingediend.

CMS is het enige VN-verdrag dat betrekking heeft op trekkende diersoorten en hun leefgebieden.

Delegaties op de lopende 13e vergadering van de CMS COP13, die India voor het eerst organiseert in Gandhinagar, Gujarat, zullen zich ook buigen over de behoefte aan richtsnoeren en uitvoeringsinstrumenten om de gevolgen van lineaire infrastructuur voor trekkende soorten te verzachten.

Advertentie

Deze iconische, zes meter hoge herbivoor zwierf vroeger rond in 28 Afrikaanse landen, maar is nu uitgestorven in ten minste zeven: Burkina Faso, Eritrea, Guinee, Mali, Mauritanië, Nigeria, en Senegal.

Infrastructurele ontwikkelingen zoals wegen, spoorwegen, elektriciteitsleidingen en pijpleidingen hebben migratiebarrières opgeworpen, waardoor giraffenpopulaties en hun leefgebieden versnipperd zijn geraakt. Het verlies en de achteruitgang van habitats worden ook in de hand gewerkt door natuurbranden, het binnendringen van vee en illegale aanvallen van mensen.

Poaching, snaring en handel in bushmeat, huiden, staarten en traditionele medicijnen hebben het voortbestaan van de giraffe verder in gevaar gebracht. Ziekten, onrust onder de bevolking, klimaatverandering, bevolkingsgroei, gebrek aan rechtshandhaving en een gebrek aan bewustzijn over het behoud van giraffen verergeren deze bedreigingen.

Om giraffen te beschermen, roepen landen in het verspreidingsgebied en deskundigen op tot samenwerking en beschermingsstrategieën voor heel Afrika.

De gecoördineerde actie voor de giraffe van het CMS omvat de ontwikkeling van een strategie voor het behoud van de giraffe voor heel Afrika, als aanvulling op de nationale strategieën. De gecoördineerde actie stelt meer grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking tussen landen voor om de uitwisseling van informatie te verbeteren en trends van giraffepopulaties te monitoren.

Er zal een online internationale giraffedatabase worden ontwikkeld om het inzicht in de populatiestatus en de bewegingen van de giraffe te helpen verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *