ppm – parts per million

 • Wat is ppm?
  • ppmw
  • ppmv
 • Parts-per notaties

 • Chemische concentratie
  • CO2 concentratie in ppm
 • Frequentie stabiliteit
 • Decimaal, procent, permille, ppm, ppb, ppt conversiecalculator
 • mg per liter naar ppm conversiecalculator
 • ppm conversies
  • Hoe zet je ppm om in decimale fractie
  • Hoe zet je decimale fractie om in ppm
  • Hoe zet je procent om in ppm
  • Hoe zet je ppm om in procent
  • Hoe omrekenen ppb naar ppm
  • Hoe omrekenen ppm naar ppb
  • Hoe omrekenen milligram/liter naar ppm
  • Hoe omrekenen gram/liter naar ppm
  • Hoe omrekenen moles/liter naar ppm
  • Hoe omrekenen ppm naar Hz
 • ppm naar procent, ppb, ppt, verhouding omzettingstabel

Wat is ppm?

ppm is een afkorting van parts per million. ppm is een waarde die het deel van een geheel getal weergeeft in eenheden van 1/1000000.

ppm is een dimensieloze grootheid, een verhouding van 2 grootheden van dezelfde eenheid. Bijvoorbeeld: mg/kg.

Een ppm is gelijk aan 1/1000000 van het gehele:

1ppm = 1/1000000 = 0,000001 = 1×10-6

Een ppm is gelijk aan 0,0001%:

1ppm = 0.0001%

ppmw

ppmw is een afkorting van parts per million weight, een subeenheid vanppm die wordt gebruikt voor delen van gewichten zoals milligrammen per kilogram (mg/kg).

ppmv

ppmv is een afkorting van parts per million volume, een subeenheid vanppm die wordt gebruikt voor delen van volumes zoals milliliters per kubieke meter (ml/m3).

Deel-per notaties

Andere deel-per notaties worden hier geschreven:

Per-mille

Parts per billion

Parts per trillion

Naam Notatie Coefficiënt
Percent % 10-2
10-3
Parts per million ppm 10-6
ppb 10-9
ppt 10-12

Chemische concentratie

ppm wordt gebruikt om chemische concentratie te meten, meestal in een oplossing van water.

De oplosmiddelconcentratie van 1 ppm is de concentratie van 1/1000000ste van de oplossing.

De concentratie C in ppm wordt berekend uit de massa van het oplosmiddel in milligram en de massa van de oplossing in milligram.

C(ppm) = 1000000 × msolute/ (msolutie + msolute)

Normaal gesproken is de massa van het oplosmiddel msolute veel kleiner dan de massa van de oplossing msolution.

msolute ≪ msolution

Dan is de concentratie C in ppm gelijk aan 1000000 maal de massa van het oplosmiddel msolute in milligrammen (mg) gedeeld door de massa van de oplossing msolution in milligrammen (mg):

C(ppm) = 1000000 × msoluut (mg) / msolutie (mg)

De concentratie C in ppm is ook gelijk aan de massa van het oplosmiddel msoluut in milligrammen (mg) gedeeld door de massa van de oplossing msolutie in kilogrammen (kg):

C(ppm) = msolute(mg)/ msolution (kg)

Wanneer de oplossing water is, is het massavolume van één kilogram ongeveer één liter.

De concentratie C in ppm is ook gelijk aan de massa van de opgeloste stof msoluut in milligram (mg) gedeeld door het volume van de wateroplossing Vsolutie in liters (l):

C(ppm) = msoluut(mg)/ Vsolutie (l)

Concentratie van CO2

De concentratie van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer is ongeveer 388ppm.

Frequentiestabiliteit

De frequentiestabiliteit van een elektronische oscillatorcomponent kan worden gemeten in ppm.

De maximale frequentievariatie Δf, gedeeld door de frequentie f is gelijk aan de frequentiestabiliteit

Δf(Hz) / f(Hz) = FS(ppm) / 1000000

Exemplaar

Oscillator met frequentie van 32MHz en nauwkeurigheid van±200ppm, heeft een frequentienauwkeurigheid van

Δf(Hz) = ±200ppm× 32MHz/ 1000000 = ±6.4kHz

Dus de oscillator produceert een kloksignaal binnen het bereik van 32MHz±6.4kHz.

De variatie in de geleverde frequentie wordt veroorzaakt door temperatuurswisselingen, veroudering, voedingsspanning en belastingswisselingen.

Decimale, procentuele, permille, ppm, ppb, ppt conversie calculator

Voer de verhoudingen in een van de tekstvakken in en druk op de Convert knop:

Mollen per liter (mol/L) naar milligrammen per liter (mg/L) naar ppm conversie calculator

Water oplossing, molaire concentratie (molariteit) naar milligrammen per liter naar delen per miljoen (ppm) converter.

Hoe ppm omzetten naar decimale fractie

Het deel P in decimaal is gelijk aan het deel P in ppm gedeeld door 1000000:

P(decimaal) = P(ppm) / 1000000

Exemplaar

Vind de decimale fractie van 300ppm:

P(decimaal) = 300ppm / 1000000 =0.0003

Hoe decimale breuk omzetten naar ppm

Het deel P in ppm is gelijk aan het deel P in decimaal maal 1000000:

P(ppm) = P(decimaal) × 1000000

Exemplaar

Ontdek hoeveel ppm er in 0,0034 zitten:

P(ppm) = 0.0034 × 1000000 =3400ppm

Hoe ppm om te rekenen naar procent

Het deel P in procent (%) is gelijk aan het deel P in ppm gedeeld door 10000:

P(%) = P(ppm) /10000

Voorbeeld

Ontdek hoeveel procent er in 6ppm zit:

P(%) = 6ppm / 10000 = 0.0006%

Hoe procent om te rekenen naar ppm

Het deel P in ppm is gelijk aan het deel P in procent (%) maal10000:

P(ppm) = P(%) ×10000

Exemplaar

Ontdek hoeveel ppm er in 6% zitten:

P(ppm) = 6%× 10000 = 60000ppm

Hoe om te rekenen van ppb naar ppm

Het deel P in ppm is gelijk aan het deel P in ppb gedeeld door 1000:

P(ppm) = P(ppb)/ 1000

Voorbeeld

Ontdek hoeveel ppm er in 6ppb zitten:

P(ppm) = 6ppb / 1000 = 0.006ppm

Hoe zet je ppm om in ppb

Het deel P in ppb is gelijk aan het deel P in ppm maal 1000:

P(ppb) = P(ppm)× 1000

Voorbeeld

Vind uit hoeveel ppb er in 6ppm zitten:

P(ppb) = 6ppm× 1000 = 6000ppb

Hoe milligram/liter om te rekenen naar ppm

De concentratie C in deeltjes per miljoen (ppm) is gelijk aan de concentratie C in milligram per kilogram (mg/kg) en gelijk aan1000 maal de concentratie C in milligram per liter (mg/L), gedeeld door de oplossingsdichtheid ρ in kilogram per kubieke meter (kg/m3):

C(ppm) = C(mg/kg)= 1000 × C(mg/L) / ρ(kg/m3)

In een wateroplossing is de concentratie C in deeltjes per miljoen (ppm) gelijk aan1000 maal de concentratie C in milligrammen per liter (mg/L)gedeeld door de dichtheid van de wateroplossing bij een temperatuur van 20ºC,998.2071 in kilogram per kubieke meter (kg/m3) en is ongeveer gelijk aan de concentratie C in milligram per liter (mg/L):

C(ppm) = 1000 × C(mg/L) / 998.2071(kg/m3) ≈ 1(L/kg)× C(mg/L)

Hoe gram/liter om te rekenen naar ppm

De concentratie C in deeltjes per miljoen (ppm) is gelijk aan1000 maal de concentratie C in gram per kilogram (g/kg) en gelijk aan1000000 maal de concentratie C in gram per liter (g/L), gedeeld door de oplossingsdichtheid ρ in kilogram per kubieke meter (kg/m3):

C(ppm) = 1000 × C(g/kg)= 106 × C(g/L) / ρ(kg/m3)

In een wateroplossing is de concentratie C in deeltjes per miljoen (ppm) gelijk aan 1000 maal de concentratie C in gram per kilogram (g/kg) en gelijk aan 1000000 maal de concentratie C in gram per liter (g/L), gedeeld door de dichtheid van de wateroplossing bij een temperatuur van20ºC 998.2071 in kilogram per kubieke meter (kg/m3) en ongeveer gelijk aan 1000 maal de concentratie C in milligram per liter (mg/L):

C(ppm) = 1000 × C(g/kg)= 106 × C(g/L) / 998.2071(kg/m3)≈ 1000 × C(g/L)

Hoe mollen/liter om te rekenen naar ppm

De concentratie C in deeltjes per miljoen (ppm) is gelijk aan deconcentratie C in milligram per kilogram (mg/kg) en gelijk aan1000000 maal de molaire concentratie (molariteit) c in mol per liter (mol/L),maal de molaire massa van de opgeloste stof in gram per mol (g/mol), gedeeld door de dichtheid van de oplossing ρ in kilogram per kubieke meter (kg/m3):

C(ppm) = C(mg/kg)= 106 × c(mol/L) × M(g/mol) / ρ(kg/m3)

In een wateroplossing is de concentratie C in deeltjes per miljoen (ppm) gelijk aan de concentratie C in milligrammen per kilogram (mg/kg) en gelijk aan1000000 maal de molaire concentratie (molariteit) c in mol per liter (mol/L), maal de molaire massa van de opgeloste stof in gram per mol (g/mol), gedeeld door de dichtheid van de wateroplossing bij een temperatuur van 20ºC998.2071 in kilogram per kubieke meter (kg/m3):

C(ppm) = C(mg/kg)= 106 × c(mol/L) × M(g/mol)/998.2071(kg/m3)≈ 1000 × c(mol/L) × M(g/mol)

Hoe ppm om te rekenen naar Hz

De frequentievariatie in hertz (Hz) is gelijk aan de frequentiestabiliteit FS in ppm maal de frequentie in hertz (Hz) gedeeld door1000000:

Δf(Hz) = ± FS(ppm)× f(Hz) / 1000000

Exemplaar

Oscillator met frequentie van 32MHz en nauwkeurigheid van±200ppm, heeft frequentieaccu0ratie van

Δf(Hz) = ±200ppm× 32MHz/ 1000000 = ±6.4kHz

Dus de oscillator produceert een kloksignaal binnen het bereik van 32MHz±6.4kHz.

ppm naar verhouding, procent, ppb, ppt omzettingstabel

Parts-per miljoen (ppm) Verhouding Percentage (%) Delen per miljard (ppb) Delen per triljoen (ppt)
1 ppm 1×10-6 0.0001% 1000 ppb 1×106 ppt
2 ppm 2×10-6 0.0002% 2000 ppb 2×106 ppt
3 ppm 3×10-6 0.0003% 3000 ppb 3×106 ppt
4 ppm 4×10-6 0.0004% 4000 ppb 4×106 ppt
5 ppm 5×10-6 0.0005% 5000 ppb 5×106 ppt
6 ppm 6×10-6 0.0006% 6000 ppb 6×106 ppt
7 ppm 7×10-6 0.0007% 7000 ppb 7×106 ppt
8 ppm 8×10-6 0.0008% 8000 ppb 8×106 ppt
9 ppm 9×10-6 0.0009% 9000 ppb 9×106 ppt
10 ppm 1×10-5 0.0010% 10000 ppb 1×107 ppt
20 ppm 2×10-5 0.0020% 20000 ppb 2×107 ppt
30 ppm 3×10-5 0.0030% 30000 ppb 3×107 ppt
40 ppm 4×10-5 0.0040% 40000 ppb 4×107 ppt
50 ppm 5×10-5 0.0050% 50000 ppb 5×107 ppt
60 ppm 6×10-5 0.0060% 60000 ppb 6×107 ppt
70 ppm 7×10-5 0.0070% 70000 ppb 7×107 ppt
80 ppm 8×10-5 0.0080% 80000 ppb 8×107 ppt
90 ppm 9×10-5 0.0090% 90000 ppb 9×107 ppt
100 ppm 1×10-4 0.0100% 100000 ppb 01×108 ppt
200 ppm 2×10-4 0.0200% 200000 ppb 2×108 ppt
300 ppm 3×10-4 0.0300% 300000 ppb 3×108 ppt
400 ppm 4×10-4 0.0400% 400000 ppb 4×108 ppt
500 ppm 5×10-4 0.0500% 500000 ppb 5×108 ppt
1000 ppm 0.001 0.1000% 1×106 ppb 1×109 ppt
10000 ppm 0.010 1.0000% 1×107 ppb 1×1010 ppt
100000 ppm 0,100 10.0000% 1×108 ppb 1×1011 ppt
1.000.000 ppm 1.000 100,0000% 1×109 ppb 1×1012 ppt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *