10 Bijbelverzen voor kleintjes

Herken jij je nog dat je als kind Bijbelverzen leerde? Door de inspanningen van mijn ouders, de zondagsschool, AWANA en de Bijbelse Vakantie School van onze kerk, leerde ik heel wat Bijbelverzen uit het hoofd toen ik opgroeide. Hoe dankbaar ben ik nu dat ik die gedeelten van Gods Woord in mijn hart heb verborgen!

Als christelijke moeders hebben wij het voorrecht om onze kinderen al op jonge leeftijd waarheden uit de Bijbel te leren. Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk ze Bijbelverzen uit het hoofd kunnen leren, zelfs voordat ze de schoolleeftijd hebben bereikt! De kleine moeite die het kost kan levenslange geestelijke voordelen opleveren.

De verzen hieronder zijn eenvoudig genoeg voor peuters en kleuters om te leren, maar bevatten stuk voor stuk een krachtige waarheid.

1. Efeziërs 6:1. “Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in de Here, want dit is recht.”

Leren ouders te gehoorzamen is de eerste verantwoordelijkheid van een kind, en hier is de Bijbelse basis ervoor.

2. Genesis 1:1. “In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”

Kinderen zijn dol op de natuur in al haar vormen, en dit vers leert hen hoe het allemaal begon en opent mogelijkheden om hen over onze Schepper te vertellen.

3. Psalm 56:3. “Wanneer ik bang ben, zal ik op U vertrouwen.”

Bangheid kan onze kinderen van hun rust beroven, maar leren op God te vertrouwen voor veiligheid en bescherming is een blijvende zegen.

4. Filippenzen 4:13. “Ik kan alle dingen doen door Christus, die mij versterkt.”

Een kind kan de kracht beginnen te begrijpen die wij in Christus hebben, wanneer wij leren op Hem te vertrouwen.

5. Romeinen 10:13. “Want een ieder, die de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden.”

Dit is zo eenvoudig als het verlossingsplan maar kan zijn.

6. I Johannes 4:19. “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”

Hier is een eerste kennismaking met Gods grote liefde voor ons.

7. Psalm 119:105. “Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad.”

Verrouwen op Gods Woord voor richting kan ons allen behoeden voor vele fouten.

8. Handelingen 16:31. “En zij zeiden: Gelooft in de Here Jezus Christus, en gij zult behouden worden, en uw huis.”

Dit is een ander basisvers over verlossing.

9. Spreuken 20:11. “Zelfs een kind wordt gekend aan zijn doen, of zijn werk rein is, en of het recht is.”

Van hieruit kan een kind leren dat zijn reputatie al op jonge leeftijd ontwikkeld wordt.

10. Psalm 34:13. “Weerhoudt uw tong van het kwade, en uw lippen van het spreken van bedrog.”

Wat een waardevolle eerste les over zelfbeheersing als het gaat om wat we zeggen.

Toen onze dochters jonger waren, probeerde ik elke ochtend een kort, gestructureerd moment van geheugenversjes oefenen te hebben, vaak direct na het ontbijt. Door hier vroeg op de dag mee bezig te zijn, werd het niet verdrongen door andere activiteiten later op de dag.

Het is echter net zo belangrijk om de instructie van Deuteronomium 11:19 te volgen en op een natuurlijke manier over de Schrift te praten als we de dag doorkomen. Voor het slapengaan lazen we een goed bijbelverhalenboek voor, zoals Bedtime Bible Story Book: 365 voorleesverhalen uit de Bijbel. En het is goed om ze te introduceren in het gebruik van iets vergelijkbaars als A Child’s First Bible voor zichzelf – zelfs als dat betekent dat ze er nu alleen maar in bladeren en naar de plaatjes kijken!

Ik heb deze 10 manieren om je kind te helpen de Schrift uit het hoofd te leren vaak gebruikt om onze eigen kinderen – en degenen met wie ik werk in de kinderprogramma’s van onze kerk – te helpen Gods Woord te leren. Toen onze dochters ouder werden, heb ik nieuwe lijsten gemaakt, zoals deze 8 Bijbelverzen voor meisjes om uit het hoofd te leren en 10 Bijbelverzen voor tieners om uit het hoofd te leren, om de kennis van onze kinderen over de Bijbel te vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *