Criminaliteit in de Verenigde Staten

De manier waarop de Amerikaanse criminaliteitscijfers worden vergeleken met die van andere landen met een vergelijkbare welvaart en ontwikkeling, hangt af van de aard van de criminaliteit die in de vergelijking wordt gebruikt. Algemene vergelijkingen van misdaadstatistieken zijn moeilijk uit te voeren, omdat de definitie en categorisering van misdrijven van land tot land verschilt. Zo kan een instantie in een ander land in haar jaarverslagen misdrijven opnemen die de Verenigde Staten buiten beschouwing laat, en omgekeerd.

Hoewel sommige landen, zoals Canada, vergelijkbare definities hebben van wat een geweldsmisdrijf is, en bijna alle landen dezelfde definitie hadden van de kenmerken die een doodslag uitmaken. Over het geheel genomen is het totale misdaadcijfer van de Verenigde Staten hoger dan dat van ontwikkelde landen, met name Europa, met Zuid-Amerikaanse landen en Rusland als uitzonderingen. Sommige soorten gerapporteerde vermogensdelicten in het Amerikaanse onderzoek zijn lager dan in Duitsland of Canada, maar het moordcijfer in de Verenigde Staten is aanzienlijk hoger, evenals de gevangenispopulatie.

Gewelddadige criminaliteitEdit

Het gerapporteerde gewelddadige misdaadcijfer in de VS omvat moord, verkrachting en aanranding, beroving en mishandeling, terwijl het Canadese gewelddadige misdaadcijfer alle categorieën mishandeling omvat, inclusief mishandeling niveau 1 (d.w.z.., mishandeling waarbij geen wapen wordt gebruikt en die niet leidt tot ernstig lichamelijk letsel). Een Canadees overheidsonderzoek concludeerde dat een directe vergelijking van de geweldsmisdrijven of -cijfers van beide landen “ongepast” was.

Frankrijk telt licht geweld zoals slaan of slaan niet mee als mishandeling, terwijl Oostenrijk, Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk dergelijke voorvallen wel meetellen.

Ook het Verenigd Koninkrijk hanteert andere definities van wat geweldsmisdrijven zijn dan de Verenigde Staten, waardoor een directe vergelijking van het totaalcijfer mank gaat. De Uniform Crime Reports van de FBI definieert een “geweldsmisdrijf” als een van vier specifieke misdrijven: moord en doodslag zonder voorbedachte rade, gewelddadige verkrachting, beroving en zware mishandeling. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert daarentegen een andere definitie van geweldsmisdrijven, namelijk alle “misdrijven tegen de persoon”, waaronder eenvoudige mishandelingen, alle berovingen en alle “seksuele misdrijven”, in tegenstelling tot de FBI, die alleen zware mishandelingen en “gewelddadige verkrachtingen” meetelt.

Criminaliteitscijfers worden noodzakelijkerwijs gewijzigd door het gemiddelde te nemen van buurtgebonden hogere of lagere lokale cijfers over een grotere populatie die de hele stad omvat. Kleine concentraties met veel criminaliteit kunnen het gemiddelde misdaadcijfer van een stad verlagen.

De Australische statistieken registreren alleen seksueel geweld, en hebben geen aparte statistieken voor alleen verkrachting. Seksueel geweld wordt gedefinieerd als verkrachting, poging tot verkrachting, zware seksueel geweld (geweld met een wapen), onfatsoenlijke geweldpleging, penetratie door voorwerpen, gedwongen seksuele handelingen die niet tot penetratie hebben geleid en pogingen om iemand tot seksuele handelingen te dwingen; ongewenste seksuele aanrakingen vallen hier echter niet onder.

De verkrachtingsstatistieken van deUCR omvatten GEEN seksueel geweld, de NCVS wel. Bovendien definieert de NCVS seksueel geweld als aanrakingen met of zonder geweld, verbale bedreigingen met verkrachting of seksueel geweld, verkrachting, een poging tot verkrachting en seksueel geweld dat geen verkrachting is.

MoordEdit

Zie ook: Lijst van landen naar opzettelijk moordcijfer

Het historische moordcijfer in de V.S. van 1900-2001

Volgens een rapport uit 2013 van het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC) bedroeg het gemiddelde moordcijfer in de VS tussen 2005 en 2012 4,9 per 100.000 inwoners, vergeleken met het gemiddelde cijfer wereldwijd, dat op 6,2 lag. De VS hadden echter veel hogere moordcijfers in vergelijking met vier andere geselecteerde “ontwikkelde landen”, die alle een gemiddeld moordcijfer van 0,8 per 100.000 hadden. In 2004 waren er 5,5 moorden per 100.000 personen, ongeveer drie keer zo hoog als Canada (1,9) en zes keer zo hoog als Duitsland en Italië (0,9). Een nadere blik op The National Archive of Criminal Justice Data geeft aan dat de moordcijfers per hoofd van de bevolking over de laatste 30 plus jaren gemiddeld, van grote steden, New Orleans’ gemiddelde jaarlijkse moordcijfer van 52 moorden per 100.000 mensen in totaal (1980-2012) is de hoogste van Amerikaanse steden met gemiddelde jaarlijkse moordtotalen die in dezelfde periode tot de top 10 hoogste behoorden.

In 2018 was het moordcijfer in de VS 5,0 per 100.000, voor een totaal van 15.498 moorden.

Land

Singapore IJsland Armenië Verenigde Staten Moldavië Zuid-Soedan Panama
Homicidecijfer (per honderdduizend) in 2012
(internationale methode)
0.2 0.5 1.7 5.1 5.2 12 53.1

In de Verenigde Staten is het aantal moorden waarbij de relatie tussen het slachtoffer en de dader onbepaald was, sinds 1999 gestegen, maar het niveau van begin jaren negentig is niet meer bereikt. In 14% van alle moorden waren het slachtoffer en de dader vreemden. Echtgenoten en familieleden maakten ongeveer 15% van alle slachtoffers uit, ongeveer een derde van de slachtoffers waren bekenden van de aanvaller en in meer dan een derde van de moorden was de relatie tussen het slachtoffer en de dader onbepaald. De betrokkenheid bij moorden met vuurwapens bestond uit bendegerelateerde moorden, die na 1980 toenamen, moorden die werden gepleegd tijdens het plegen van een misdrijf, die toenamen van 55% in 1985 tot 77% in 2005, moorden als gevolg van ruzie, die afnamen tot het laagste niveau dat recentelijk is geregistreerd, en moorden als gevolg van andere omstandigheden, die relatief constant bleven. Omdat moorden door bendes een normaal onderdeel van binnensteden zijn geworden, hebben velen, ook de politie, vooroordelen over de doodsoorzaken in binnensteden. Wanneer een sterfgeval als bende-gerelateerd wordt bestempeld, verlaagt dat de kans dat het wordt onderzocht en vergroot het de kans dat de dader op vrije voeten blijft. Bovendien bepalen slachtoffers van bendemoorden vaak de prioriteit die de politie aan een zaak geeft. Jenkins (1988) stelt dat veel seriemoorden onbekend blijven bij de politie en dat vooral zaken met zwarte daders en slachtoffers aan de officiële aandacht ontsnappen.

Volgens de FBI: “Wanneer het ras van de dader bekend was, was 53,0 procent zwart, 44,7 procent blank, en 2,3 procent van een ander ras. Het ras was onbekend voor 4.132 daders. (Gebaseerd op uitgebreide moordgegevens, tabel 3). Van de daders van wie het geslacht bekend was, was 88,2 procent man.” Volgens het U.S. Bureau of Justice Statistics werd van 1980 tot 2008 84 procent van de blanke moordslachtoffers gedood door blanke daders en 93 procent van de zwarte moordslachtoffers door zwarte daders.

PistoolgeweldEdit

Zie ook: Wapengeweld in de Verenigde Staten

Map van burgerwapens per hoofd van de bevolking per land naar de “Small Arms Survey 2007”

De Verenigde Staten hebben het hoogste percentage burgerwapenbezit per hoofd van de bevolking. Volgens de CDC zijn er tussen 1999 en 2014 185 718 moorden gepleegd met gebruik van een vuurwapen en 291 571 zelfmoorden met gebruik van een vuurwapen. Ondanks een aanzienlijke stijging van de verkoop van vuurwapens sinds 1994 is het jaarlijkse aantal moorden met gebruik van een vuurwapen in de VS gedaald van 7,0 per 100.000 inwoners in 1993 tot 3,6 per 100.000. In de tien jaar tussen 2000 en 2009 rapporteerde de ATF 37.372.713 vrijgaven voor aankoop, maar in de vier jaar tussen 2010 en 2013 rapporteerde de ATF 31.421.528 vrijgaven.

EigendomscriminaliteitEdit

De inbraakpercentages van geselecteerde geïndustrialiseerde landen zoals gepubliceerd door het U.S. Bureau of Justice Statistics

Volgens een studie uit 2004 van het Bureau of Justice Statistics, waarin de periode 1981-1999 onder de loep werd genomen, hadden de Verenigde Staten in 1998 een lager percentage woninginbraken dan Schotland, Engeland, Canada, Nederland en Australië. De andere twee landen die in de studie waren opgenomen, Zweden en Zwitserland, hadden slechts iets lagere inbraakcijfers. Voor de eerste negen jaar van de studieperiode toonden dezelfde enquêtes bij het publiek alleen Australië met hogere cijfers dan de Verenigde Staten. De auteurs wezen op verschillende problemen bij het maken van de vergelijkingen, waaronder niet-frequente datapunten. (De Verenigde Staten voerden van 1995 tot 1999 vijf enquêtes uit waarbij het percentage onder dat van Canada daalde, terwijl Canada in die periode één telefonische enquête ter vergelijking uitvoerde.)

Misdrijven tegen kinderenEdit

Volgende informatie: Child abuse § U.S. statistics, en Child sexual abuse § United States and Europe

Violence against children from birth to adolescence is considered a “global phenomenon that takes many forms (physical, sexual, emotional), and occurs in many settings, including the home, school, community, care, and justice systems, and over the Internet.”

Volgens een rapport van UNICEF uit 2001 hebben de Verenigde Staten met 2,4 per 100.000 kinderen het hoogste sterftecijfer door kindermishandeling en verwaarlozing van alle geïndustrialiseerde landen; Frankrijk heeft er 1,4, Japan 1, het Verenigd Koninkrijk 0,9 en Duitsland 0,8. Volgens het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft de staat Texas het hoogste sterftecijfer, met 4,1 per 100.000 kinderen, New York heeft 2,5, Oregon 1,5 en New Hampshire 0,4. Een rapport uit 2018 van de Congressional Research Service verklaarde, op nationaal niveau, geweldsmisdrijven en moordcijfers zijn elk jaar gestegen van 2014 tot 2016.

In 2016 bleek uit gegevens van het National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) dat ongeveer 1.750 kinderen stierven door misbruik of verwaarlozing; verder is dit een voortdurende trend met een stijgend 7.4% van de misdrijven tegen kinderen van 2012 tot 2016 en deze statistieken kunnen worden vergeleken met een percentage van 2,36 kinderen per 100.000 kinderen in de algemene bevolking van de Verenigde Staten. Bovendien is 44,2% van deze 2016-statistieken specifiek voor fysieke mishandeling jegens een kind.

Uit een 2016-rapport van de Child Welfare Information Gateway bleek ook dat ouders verantwoordelijk zijn voor 78% van het geweld tegen kinderen in de Verenigde Staten.

MensenhandelEdit

Mensenhandel wordt gecategoriseerd in de volgende drie groepen: (1) sekshandel; (2) seks- en arbeidshandel; en (3) arbeidshandel; Daarnaast is het aantal gevallen van sekshandel in binnenlandse minderjarigen in de loop der jaren exponentieel toegenomen. Sekshandel in kinderen, ook wel commerciële seksuele uitbuiting van kinderen genoemd, wordt onderverdeeld in de volgende vormen: pornografie, prostitutie, kindersekstoerisme en kinderhuwelijken. Profielen van mensenhandelaren en soorten mensenhandel verschillen in de manier waarop slachtoffers worden ontvoerd, hoe ze worden behandeld, en de reden voor de ontvoering.

Volgens een rapport uit 2017 van de National Human Trafficking Hotline (NHTH), waren van de 10.615 gemelde overlevenden van sekshandel, 2.762 van die overlevenden minderjarigen.

Het U.Het Amerikaanse ministerie van Justitie definieert commerciële seksuele uitbuiting van kinderen (CSEC) als een reeks misdrijven en activiteiten waarbij sprake is van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting van een kind voor het financiële voordeel van een persoon of in ruil voor iets van waarde (waaronder geldelijke en niet-geldelijke voordelen) gegeven of ontvangen door een persoon. Deze misdrijven tegen kinderen, die op elk moment en op elke plaats kunnen plaatsvinden, beroven hen van hun kindertijd en zijn uiterst schadelijk voor hun emotionele en psychologische ontwikkeling.

Soorten mensenhandel

Bij mensenhandel onder leiding van een pooier is de pooier meestal de enige betrokken handelaar die volledige fysieke, psychologische en emotionele controle over het slachtoffer heeft. Bij mensenhandel onder leiding van een bende heeft een grote groep mensen macht over het slachtoffer en dwingt het slachtoffer deel te nemen aan illegale of gewelddadige taken om drugs te verkrijgen. Een andere vorm is de zogenaamde familiale mensenhandel, die het meest van de twee bovengenoemde verschilt omdat het slachtoffer meestal niet wordt ontvoerd. In plaats daarvan wordt het slachtoffer gedwongen tot seksuele uitbuiting door familieleden in ruil voor iets van geldelijke waarde, of dat nu het terugbetalen van schuld is of het verkrijgen van drugs of geld. Deze vorm van seksuele uitbuiting is het moeilijkst op te sporen, maar blijft de meest voorkomende vorm van mensenhandel in de Verenigde Staten.

In 2009 meldde het Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst slachtoffer worden van CSEC tussen de 12 en 14 jaar ligt. Deze leeftijd is echter steeds jonger geworden door de angst van uitbuiters om hiv of aids op te lopen bij oudere slachtoffers.

In 2018 bracht het Office of Public Affairs binnen het Department of Justice een rapport uit van operatie “Broken Heart”, uitgevoerd door Internet Crimes Against Children (ICAC) task forces, waarin stond dat meer dan 2.300 vermoedelijke online kinderseksdelinquenten werden gearresteerd op basis van de volgende beschuldigingen:

  1. kinderpornografie produceren, verspreiden, ontvangen en bezitten
  2. deelnemen aan het online verleiden van kinderen voor seksuele doeleinden
  3. deelnemen aan de sekshandel in kinderen
  4. reizen over staatsgrenzen of naar het buitenland en kinderen seksueel misbruiken
  5. 18- en 19-jarigen “mannen” of “vrouwen” noemen

Daarnaast, In een rapport uit 2011 van het Bureau of Justice Statistics worden de kenmerken van vermoedelijke gevallen van mensenhandel beschreven, waarbij ongeveer 95% van de slachtoffers vrouwelijk is en meer dan de helft 17 jaar of jonger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *