Hoe belangrijk is de ozonlaag? Nou, het leven op aarde hangt ervan af…

Het goede nieuws over de Ozonlaag, die ooit was begonnen af te nemen, is dit. Uit de laatste wetenschappelijke beoordeling van de afbraak van de ozonlaag, die in 2018 is voltooid, blijkt dat delen van de ozonlaag zich sinds 2000 hebben hersteld in een tempo van 1-3% per decennium. Met de voorspelde percentages zal de ozonlaag op het noordelijk halfrond en in het midden van de breedtegraad tegen 2030 volledig zijn hersteld. Het zuidelijk halfrond volgt in 2050 en de poolgebieden in 2060.

Wat is schadelijk voor de ozonlaag?

Zekere industriële processen en consumentenproducten leiden tot de uitstoot van ozonafbrekende stoffen (ODS) in de atmosfeer. De belangrijkste ODS zijn chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s), chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s), tetrachloorkoolstof, methylchloroform en halonen (broomfluorkoolwaterstoffen). CFK’s zijn de meest gebruikte ODS, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 80 procent van de totale afbraak van ozon in de stratosfeer, aldus een rapport dat is gepubliceerd in www.thesangaiexpress.com.

Advertentie
Advertentie

Wat is de wijziging van Kigali in het Protocol van Montreal?

De wijziging van Kigali schrijft voor dat de partijen uiterlijk op 1 januari 2019 (of twee jaar later indien nodig) een invoer- en uitvoervergunningensysteem voor fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) moeten invoeren. Om een vergunningensysteem doeltreffend te laten functioneren, is het van belang dat de overheid de in- en uitvoer van elke specifieke HFK afzonderlijk kan volgen en registreren. Invoer- en uitvoerstatistieken worden normaliter verzameld door douanebeambten aan de hand van het internationale systeem van productnomenclatuur – het Geharmoniseerd Systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, oftewel het Geharmoniseerd Systeem (GS).

Totdat het GS in 2022 wordt herzien, vallen alle HFK’s echter onder één GS-code, die geen differentiatie van de afzonderlijke chemische stoffen of van mengsels mogelijk maakt. Dit document schetst een proactieve tussentijdse aanpak, aanbevolen door de Wereld Douane Organisatie (WDO), om extra cijfers in de bestaande nationale GS-codes in te voeren om specifieke HFK’s te identificeren, volgens www.unenvironment.org.

Conclusie: Belang van ozon

De ozonlaag of het ozonschild is een gebied in de stratosfeer van de aarde dat het grootste deel van de ultraviolette straling van de zon absorbeert. Het bevat hoge concentraties ozon (O3) in verhouding tot andere delen van de atmosfeer. De ozonlaag absorbeert 97 tot 99% van het ultraviolette licht van de zon met een gemiddelde frequentie, dat anders mogelijk schadelijk zou zijn voor blootgestelde levensvormen in de buurt van het aardoppervlak. Het dunner worden van de ozonlaag betekent een toename van huidgerelateerde ziekten. Door het vrijkomen van grote hoeveelheden door de mens vervaardigde organische halogeenverbindingen, met name chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en broomfluorkoolwaterstoffen, is de ozonlaag de laatste decennia aan het afbrokkelen. Als de aarde de bescherming van de ozonlaag verliest, loopt het leven op aarde groot gevaar.

De natuur is zonder twijfel Gods grootste geschenk aan de mensheid. De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten en het water dat we drinken, komen allemaal uit de natuur. Zelfs wanneer we willen ontsnappen aan de sleur van het dagelijkse leven, gaan we graag naar de bergen, bossen of in het algemeen dichter bij de natuur. Het feit alleen al dat we de uitdrukking ‘dichter bij de natuur’ gebruiken, maakt duidelijk dat we er in de loop der jaren ver vandaan zijn geraakt.

De technologie heeft de manier waarop we ons leven leiden beslist veranderd in vergelijking met onze voorouders, maar het valt niet te ontkennen dat juist deze technologie ons heeft weggevoerd van de natuur, de plaats waar we echt thuishoren. Omringd door de betonnen jungle vergeten we vaak dat het leven op aarde niet mogelijk zou zijn geweest zonder de natuur, die biologische processen laat gedijen.

Lees meer over: ozon natuur milieu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *