Laminin-Inspired Cell-Instructive Microenvironments for Neural Stem Cells

Laminine is een heterotrimere glycoproteïne met een sleutelrol in de vorming en het onderhoud van de keldermembraan architectuur en eigenschappen, alsook op de modulatie van verschillende biologische functies, waaronder celadhesie, migratie, differentiatie en matrix-gemedieerde signalering. In het centrale zenuwstelsel (CZS), komt laminine differentieel tot expressie tijdens ontwikkeling en homeostase, met een impact op de modulatie van celfunctie en lot. Binnen neurogene niches is laminine één van de meest belangrijke en goed beschreven extracellulaire matrix (ECM) eiwitten. Specifiek werden inspanningen geleverd om laminine assemblage, domein architectuur, en interactie van zijn verschillende bioactieve domeinen met celoppervlakte receptoren, oplosbare signaalmoleculen, en ECM eiwitten te begrijpen, om zo inzicht te verwerven in de rol van dit ECM eiwit en zijn receptoren op de modulatie van neurogenese, zowel in homeostase als tijdens herstel. Dit zal naar verwachting ook een rationele basis opleveren voor het ontwerp van biomateriaal-gebaseerde matrices die de biologische eigenschappen van het basement membraan van neurale stamcel niches weerspiegelen, voor toepassing in neuraal weefsel herstel en celtransplantatie. Dit overzicht geeft een algemeen overzicht van de structuur en de domeinarchitectuur van laminine, alsook van de belangrijkste biologische functies die door dit heterotrimere glycoproteïne worden bemiddeld. De expressie en distributie van laminine in het CZS en, meer specifiek, zijn rol binnen volwassen neurale stamcel niches wordt samengevat. Bovendien wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het gebruik van full-length laminine en van laminine afgeleide peptide/recombinante laminine fragmenten voor de ontwikkeling van hydrogels voor het nabootsen van de neurogene niche micro-omgeving. Tenslotte worden de belangrijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van op laminine geïnspireerde hydrogels besproken, evenals de hindernissen die overwonnen moeten worden om deze van het laboratorium naar de praktijk te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *