Public Health Policy: Problemen en oplossingen

Graduate studenten leren over het volksgezondheidsbeleid.

Als carrière biedt de volksgezondheid een breed scala aan gespecialiseerde beroepen die werken aan één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het leven van gemeenschappen en individuen door middel van wetenschappelijk onderzoek, gezondheidsbevordering en beleidsontwikkeling. Hoewel de toegang tot reguliere gezondheidszorg een essentieel onderdeel is van de bestrijding van infectieziekten en chronische ziekten, is voorlichting aan het publiek om deze gezondheidsproblemen te voorkomen even belangrijk. Om een zinvolle en blijvende impact te hebben, creëren volksgezondheidswerkers op feiten gebaseerde systemen om gezond gedrag aan te moedigen en ziekten te voorkomen op lokaal, nationaal en staatsniveau.

Wat is volksgezondheidsbeleid?

Hoewel volksgezondheid vaak wordt gezien als een medisch georiënteerde onderneming, omvat het vakgebied een breed scala aan aandachtsgebieden, waaronder tandheelkunde, het milieu, de voedselvoorziening, gezondheid op het werk en zelfs ongevallen met motorvoertuigen. Deze diversiteit wordt belichaamd door de “Health in All Policies”-campagne van de CDC, die de nadruk legt op de veelheid van factoren buiten de gezondheidszorg die van invloed zijn op het welzijn van individu en gemeenschap. De HiAP-benadering combineert op bewijs gebaseerd onderzoek, beleidsvorming en gemeenschapsvoorlichting om betere gezondheidsresultaten te bereiken en milieurisico’s te identificeren die een risico kunnen vormen voor het welzijn van mensen, organisaties, het land en de wereld. Meer in het bijzonder kan een goed opgesteld gezondheidsbeleid helpen bij de toewijzing van middelen – door het creëren van door de overheid gesteunde programma’s kunnen ambtenaren op het gebied van de volksgezondheid de toegang tot gezondheidsmiddelen voor de gemeenschap verbeteren en mensen voorlichten over de juiste zelfzorg.

Het volksgezondheidsbeleid bevindt zich op het snijvlak tussen medische deskundigen, staats- en federale wetgevers, gezondheidsvoorlichters en het gezondheidszorgsysteem in bredere zin. Door nauwe samenwerking werken overheidsfunctionarissen en klinische zorgverleners aan het wegwerken van ongelijkheden op gezondheidsgebied, het signaleren van opkomende gezondheidsrisico’s en het ontwikkelen van werkbare oplossingen op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Na verloop van tijd kan het nodig zijn om bepaalde beleidsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid te herzien of volledig te vervangen om relevant te blijven. In deze scenario’s fungeren volksgezondheidswerkers als intermediairs tussen wetgevers en de gezondheidszorggemeenschap om te pleiten voor betere patiëntresultaten en ondersteunende structuren.

Hoe ondersteunt wetenschappelijk bewijs het volksgezondheidsbeleid?

Elk volksgezondheidsvraagstuk komt met zijn eigen unieke uitdagingen, kansen en beperkingen, en daarom vormt op bewijs gebaseerd onderzoek de basis van beleidsontwikkeling. Voordat beleidsmakers en leiders een beleidsvoorstel kunnen opstellen, moeten zij eerst begrijpen wat het volksgezondheidsprobleem is dat zij aanpakken en hoe de beste resultaten kunnen worden bereikt – dat wordt bereikt met bewijs. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van volksgezondheidsbeleid zijn:

Tabaksgebruik

Toen de Amerikaanse overheid agressief onderzoek begon te doen naar de gevolgen van tabaksgebruik, realiseerde zij zich al snel dat het grote publiek zich niet bewust was van de mogelijke gezondheidsgevolgen van gewoontematig roken. In 1964 bracht de Surgeon General het eerste rapport uit over tabak en gezondheid. In die tijd rookte ongeveer 40% van de Amerikanen regelmatig, volgens de Centers for Disease Control and Prevention, en slechts weinigen begrepen hoe tabak hun longen en hun totale gezondheid beïnvloedde.

In de daaropvolgende jaren ontwikkelden medische deskundigen een beter begrip van de invloed van tabak op het menselijk lichaam en het verband met longkanker en andere vormen van kanker. Dit wetenschappelijk onderzoek hielp de wetgevers ervan te overtuigen om maatregelen te nemen op het gebied van het volksgezondheidsbeleid, wat leidde tot een golf van wetgeving gericht op het beteugelen van rooktrends.

In het begin concentreerden volksgezondheidsfunctionarissen zich op het garanderen dat consumenten over accurate informatie over tabaksgebruik beschikten die hun gedrag zou beïnvloeden. Maar in de loop van de tijd kwam er nieuw beleid dat zich richtte op de negatieve gevolgen van meeroken. De strijd tegen tabaksgebruik gaat door en wordt geïllustreerd door de nationale voorlichtingscampagne over tabak van het CDC, die in 2014 van start ging. In de eerste drie jaar heeft het programma 1,8 miljoen rokers overgehaald om te proberen te stoppen, waarbij naar schatting 104 000 Amerikanen voorgoed van hun verslaving zijn afgestapt. We zien ook een uitbreiding van het beleid, dat is ontwikkeld om het gebruik van tabak in openbare ruimten en zelfs de verkoop van vapingproducten aan te pakken.

Voedselveiligheid

Het volksgezondheidsbeleid werkt ook aan het verzachten van omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de gemeenschap. Volgens de CDC wordt jaarlijks 1 op de 6 Amerikanen getroffen door een door voedsel overgedragen ziekte, wat leidt tot gemiddeld 128.000 ziekenhuisopnames en 3.000 sterfgevallen. Vóór de oprichting van het Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) in 1996 was er geen manier voor volksgezondheidsfunctionarissen om dit soort medische aandoeningen nauwkeurig te volgen. Dit gebrek aan overzicht verergerde het probleem alleen maar, omdat belangrijke besluitvormers niet zeker wisten welke stappen konden worden genomen om het groeiende aantal door voedsel overgedragen ziekten te verminderen.

Dankzij FoodNet hebben volksgezondheidsdeskundigen en medische experts toezicht kunnen houden op de meest schadelijke door voedsel overgedragen ziekteverwekkers, waaronder cyclospora, salmonella en listeria. Deze epidemiologische gegevens zijn van onschatbare waarde gebleken voor klinisch onderzoek en hebben onderzoekers de informatie verschaft die zij nodig hebben om toezicht op de bevolking te ontwikkelen. Hoewel het surveillancegebied van FoodNet slechts 15% van de Amerikaanse bevolking omvat, hoopt de CDC dat meer staten zich in de komende jaren bij het netwerk zullen aansluiten.

Veiligheid op de weg

Verkeersongevallen met motorvoertuigen veroorzaken volgens de CDC jaarlijks meer dan 32.000 doden en 2 miljoen gewonden in de VS. Hoewel rijden onder invloed, te hard rijden en sms’en een rol spelen bij sommige van deze ongevallen, is het dragen van de veiligheidsgordel een van de belangrijkste oorzaken. In feite droeg ongeveer de helft van alle bestuurders en passagiers die bij aanrijdingen op de Amerikaanse wegen om het leven kwamen, geen veiligheidsgordel op het moment van het ongeval. Hoe effectief zijn deze veiligheidsvoorzieningen? Onderzoek van de CDC heeft uitgewezen dat het dragen van de veiligheidsgordel bij bestuurders en passagiers op de voorstoel het risico op overlijden met 45% en op ernstig letsel met 50% vermindert. Ondanks deze bevindingen laten nog steeds veel bestuurders hun gordel links liggen – ongeveer 1 op de 7 – maar het probleem is niet meer zo groot als het ooit was.

Public health officials and policymakers have made significant headway in seat belt use over the past four decades, helping reducing the number of crash-related fatalities. Volgens gegevens verzameld door de CDC en de National Highway Traffic Safety Administration, is het gebruik van de veiligheidsgordel gestegen van 11% in 1981 tot ongeveer 85% in 2010, dankzij nieuwe wetten, voorlichtingscampagnes en technologieën. Hoewel het volksgezondheidsbeleid met betrekking tot het dragen van de veiligheidsgordel van staat tot staat verschilt, hebben alle Amerikaanse grondgebieden een of andere wet in de boeken die de juiste handhavingsacties schetst.

Hoe een MPH van de University of Nevada, Reno u kan helpen beleidskwesties op het gebied van de volksgezondheid aan te pakken

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het volksgezondheidsveld en deel uit te maken van de oplossingen voor de volksgezondheidsproblemen van vandaag, kan het online Master of Public Health-programma aan de University of Nevada, Reno, de basis bieden die u nodig hebt om uw carrière een kickstart te geven. Dit MPH-programma van 45 studiepunten biedt een divers, praktijkgericht curriculum dat de belangrijkste gebieden van volksgezondheidsonderzoek en beleidsvorming raakt, waaronder beleidsanalyse, programma-ontwikkeling, milieugezondheid en epidemiologie.

Om meer te weten te komen, verken de online MPH-graadpagina of neem vandaag contact op met een toelatingsvertegenwoordiger.

Aanbevolen lectuur:
Top Public Health Problems & Concerns

Exploring Popular MPH Jobs and The Skills You Need

Bronnen:

Centers for Disease Control and Prevention, Health in All Policies

Centers for Disease Control and Prevention, The Health Consequences of Smoking-50 Years of Progress

Centers for Disease Control and Prevention, Impact of First Federally Funded Anti-Smoking Ad Campaign

Centers for Disease Control and Prevention, Burden of Foodborne Illness: Findings

Centers for Disease Control and Prevention, The Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet)

Centers for Disease Control and Prevention, Motor Vehicle Crash Deaths

Centers for Disease Control and Prevention, Policy Impact: Seat Belts

Association of State and Territorial Health Officials, Public Health Framework to Improve Population Health Through Health Care and Community Clinical Linkages

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *