Strengths and limitations

Quantitative method
Quantitieve gegevens zijn stukjes informatie die geteld kunnen worden en die meestal verzameld worden door enquêtes bij grote aantallen respondenten die willekeurig geselecteerd worden voor inclusie. Secundaire gegevens zoals volkstellingsgegevens, overheidsstatistieken, meetgegevens over het gezondheidssysteem, enz. worden vaak in kwantitatief onderzoek opgenomen. Kwantitatieve gegevens worden geanalyseerd met behulp van statistische methoden. Kwantitatieve benaderingen worden het best gebruikt voor het beantwoorden van wat, wanneer en wie-vragen en zijn niet goed geschikt voor hoe en waarom-vragen.

Sterkten

Limitaties
Bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd als selectieproces goed isontworpen en steekproef representatief is voor onderzoekspopulatie Gerelateerde secundaire gegevens zijn soms niet beschikbaar of toegang tot beschikbare gegevens is moeilijk/onmogelijk
Betrekkelijk eenvoudig te analyseren Moeilijk om context van fenomeen te begrijpen
Gegevens kunnen zeer consistent nauwkeurig en betrouwbaar Gegevens kunnen niet robuust genoeg zijn om complexe zaken te verklaren

Qualitatieve methode
Qualitatieve gegevens worden meestal verzameld door observatie, interviews of focusgroepen, maar kunnen ook worden verzameld uit geschreven documenten en via case studies. Bij kwalitatief onderzoek ligt de nadruk minder op het tellen van het aantal mensen dat op een bepaalde manier denkt of zich gedraagt, en meer op het verklaren waarom mensen op een bepaalde manier denken en zich gedragen. Bij kwalitatief onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van een kleiner aantal instrumenten, zoals open vragenlijsten en interviewgidsen. Dit type onderzoek kan het best worden gebruikt voor het beantwoorden van hoe- en waarom-vragen en is niet goed geschikt voor generaliseerbare wat-, wanneer- en wie-vragen.

Sterkten

Zorgen voor meer gedetailleerde informatie om complexe zaken te verklaren

Limitaties
Kwantitatieve gegevens aanvullen en verfijnen Bevindingen kunnen meestal niet worden gegeneraliseerd naar de onderzoekspopulatie of -gemeenschap
Zijn moeilijker te analyseren; passen niet netjes in standaard categorieën
Meerdere methoden voor het verzamelen van gegevens over gevoelige onderwerpen Gegevensverzameling is meestal tijdrovend
Gegevensverzameling is meestal kostenefficiënt

Leer meer over het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen in verschillende soorten studies in de volgende les.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *