7 mythes over de slag bij Culloden ontkracht

De laatste slag die ooit op Britse bodem werd uitgevochten, de slag bij Culloden in 1746, was de laatste confrontatie van de Jakobietenopstand van 1745 – een poging om een Stuart-monarch weer op de Britse troon te krijgen – en wordt vandaag de dag beschouwd als een van de belangrijkste botsingen in de Britse geschiedenis. Het regeringsleger van Hannover onder leiding van de hertog van Cumberland, zoon van koning George II, ging de strijd aan met de troepen van ‘Bonnie Prince Charlie’, in een veldslag die minder dan een uur duurde.

Advertentie

  • 10 dingen die je (waarschijnlijk) nog niet wist over Bonnie Prince Charlie en de Jacobieten
  • Schotse geschiedenis: 9 stappen van Unie tot referendum

Maar, zegt expert Murray Pittock, in de eeuwen sinds de slag bij Culloden zijn er meeslepende maar vaak misleidende mythen ontstaan. Hier, de auteur van Great Battles: Culloden zeven van de meest opmerkelijke…

1

Mythe: De slag bij Culloden was een dynastiek conflict tussen de Stuarts en de Hannoveranen

Culloden wordt vaak gezien als de definitieve nederlaag van de tot mislukken gedoemde pogingen van de Stuart-dynastie om de tronen van Engeland, Schotland en Ierland, die zij in 1688-91 hadden verloren, terug te winnen. In feite waren de Schotse Jacobieten die in Culloden en in eerdere opstanden vochten, sterk gemotiveerd door verzet tegen de Unie van 1707 (de Acts of Union, die in 1707 door het Engelse en het Schotse Parlement werden aangenomen, leidden op 1 mei van dat jaar tot de oprichting van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië). In de tijd van Charles I en James VII en II vochten niet meer dan 3.000 man met de Markies van Montrose (royalisten) en Burggraaf Dundee (Jacobieten) om de Stuart-koning te verdedigen of in ere te herstellen.

  • 10 dingen die je (waarschijnlijk) niet wist over de Schotse geschiedenis
  • 20 veldslagen die Groot-Brittannië hebben gevormd (exclusief voor The Library)

In 1715 vochten zo’n 22.000 voor de Jacobieten, en in 1745 waren nog zo’n 11-12.000 Schotten bereid de wapens op te nemen. De grote opwaartse verschuiving in de steun voor de jakobieten kwam door het brede verzet tegen de Unie van 1707, en de jakobitische rekrutering benadrukte dit.

2

Mythe: De slag bij Culloden werd uitgevochten tussen een modern leger en de Highland clans

De beschrijving van de jakobitische strijdkrachten als een ‘Highland leger’ was eerder een toespeling op de patriottische kwaliteiten van Noord-Schotland dan een beschrijving van de achtergrond van hun soldaten.

Het jakobitische leger bij Culloden was georganiseerd volgens regimentslijnen, waarbij de regimenten gewoonlijk naar hun commandanten werden genoemd, zoals in het Britse leger in die tijd nog het geval was. Ze werden gedrild volgens een mengsel van Franse en Britse tactieken en ze beschikten over een grote hoeveelheid artillerie (in Culloden sterk verminderd wegens transportmoeilijkheden). De slag bij Culloden moest worden uitgevochten omdat het jakobitische leger Inverness moest beschermen, zijn laatste belangrijke bevoorradingsdepot. De voorraden waren echter laag. Karels leger was te groot en te conventioneel georganiseerd om een guerrillaoorlog te voeren, en zou uiteengevallen zijn als men dit had geprobeerd. Het was ook geen ‘clan’ leger: veel van zijn eenheden waren afkomstig uit de Schotse laaglanden, evenals Ierse en Schotse soldaten in Franse dienst, en enkele Engelse vrijwilligers (waaronder een zeepzieder uit Herefordshire).

Mis de nieuwste artikelen van History Extra niet

Meld je aan om onze nieuwsbrief te ontvangen!

Bedankt! Onze beste wensen voor een productieve dag.

Heeft u al een account bij ons? Meld u aan om uw nieuwsbriefvoorkeuren te beheren

Teken in op onze nieuwsbrief om meer van ons te ontvangen – podcasts, features en nieuws

Inderdaad, bij Culloden waren enkele van de meest effectieve eenheden geen Highland-eenheden: Het Forfarshire Regiment hield zijn vorm en trok zich in goede orde terug; de meeste mannen kwamen veilig thuis in Angus. En enkele van de moedigste acties van de slag werden uitgevoerd door Lord Lewis Gordon’s brigade uit Aberdeen en Banff, Lord John Drummond’s Royal Scots in Franse dienst en Viscount Strathallan’s Perthshire Horse. Legerorders werden in het Engels gegeven, niet in het Gaelic.

Een stenen gedenkteken dat aangeeft waar de slag bij Culloden plaatsvond. (RDImages/Epics/Getty Images)

3

Mythe: De slag bij Culloden werd uitgevochten tussen katholieken en protestanten

Statistisch gezien was de meest waarschijnlijke rekrute voor het jakobitische leger afkomstig uit het noordoosten van Schotland en een aanhanger van de Schotse Episcopale Kerk, die ruwweg gelijk stond aan de Kerk van Engeland. Episcopale aanhangers steunden de Stuarts omdat zij geloofden dat bij een herstel van de Stuarts het presbyterianisme in Schotland zou worden opgeheven. De meeste Highlanders die voor de Stuarts vochten waren ook episcopaal.

Hoewel er een aantal katholieken waren, vormden deze een minderheid in het leger, en een kleine minderheid als de Schotse en Ierse troepen in Franse dienst niet worden meegerekend.

4

Mythe: De slag bij Culloden was een overwinning van musketten op zwaarden

Dit is een van de basismythes over de slag, en verklaart waarom de botsing zo’n belangrijke plaats inneemt in de Britse geschiedenis. Vanaf de jaren 1740 is het conflict voorgesteld als de onvermijdelijke overwinning van het moderne Groot-Brittannië op het achterlijke Schotland. Hoewel we (ten onrechte) aan de Jacobieten denken als Hooglanders in plaats van Laaglanders (dankzij de creatie van deze categorieën in de 19e eeuw), werden in de 18e eeuw Schotten in het algemeen typisch afgebeeld met een kilt in politieke cartoons en satires. Aanvankelijk werd Culloden dus gezien als een overwinning op alle “opstandige Schotten” (zoals het volkslied het uitdrukte, in een couplet dat nu niet meer wordt gezongen).

In feite was het jakobitische leger bij Culloden zwaar bewapend met Franse en Spaanse musketten, en met buitgemaakte Britse ‘Brown Bess’ Land Pattern musketten. De diameter van de musketkogel is iets kleiner in de Franse en Spaanse geweren, zodat deze gemakkelijk uit elkaar te houden zijn (Brown Bess was 19 mm met een kogel van 17,5 mm en Franse/Spaanse patronen waren 17,5 mm met een kogel van 16,5 mm). Het lijkt erop dat de Jacobieten veel schoten van dichtbij op de Britse frontlinie afvuurden (een Britse officier kreeg alleen al zes musketkogels door zijn jas) om de Britten uit flankerende posities te verdrijven, en ook om de Britse cavalerie-opmars in de laatste fasen van de slag te vertragen. Omdat de Britse cavalerie en dragonders (bereden infanterie) bij hun aanvallen meestal zwaarden gebruikten in plaats van geweren, kan de slag nauwkeuriger worden omschreven als een overwinning van de Britse zwaarden op de Jacobitische musketten dan andersom.

5

Mythe: De slag bij Culloden werd geleverd op een slecht gekozen plaats, en dit was de schuld van Charles Edward Stuart en zijn Ierse officieren

Drie plaatsen werden verkend in de 48 uur voorafgaand aan de slag. De eerste was bij Dalcross Castle, dat John Sullivan, de Ierse adjudant en kwartiermeester-generaal, afwees, omdat de afstand over het ravijn te klein zou zijn geweest om het Jacobitische leger te beschermen tegen Brits musketvuur vanaf de andere kant.

De tweede was aan de zuidkant van de Nairn, gekozen door Lord George Murray. Dit was slechte grond, beschermde de weg naar Inverness niet en was kwetsbaar voor Brits mortiervuur vanaf de overkant van de rivier. Het is duidelijk dat deze plaats een voorbode was van de terugtocht en de ontbinding van het leger, want het was geen effectieve slagplaats.

De derde plaats was ongeveer 1 km ten oosten van waar de slag uiteindelijk werd uitgevochten, en John Sullivan stelde het leger daar op 15 april op. Het lag op een hoger en minder drassig terrein dan het uiteindelijke slagveld, en beide vleugels van het leger konden elkaar zien, wat niet het geval was in de natte sneeuw en regen van de volgende dag. Niemand ‘koos’ de plaats van de slag op Drummossie Moor als voorkeur: het was de linie die het dichtst bij het hoofdkwartier in Culloden House lag en die de weg naar Inverness kon verdedigen.

Veel van de soldaten die sliepen na de mislukte nachtaanval op de 15e hadden zich teruggetrokken op het terrein van Culloden House, en er was weinig tijd om ze te formeren toen het Britse leger naderde op de ochtend van de slag.

Charles Edward Stuart, door William Mosman, 1750. Olieverf op doek. (National Galleries Of Scotland/Getty Images)

6

Mythe: De slag bij Culloden werd uitgevochten om een einde te maken aan een Britse burgeroorlog

Het jakobitische leger was geconstrueerd en betaald volgens de lijnen van het Schotse leger van voor de unie. De officieren beschreven zichzelf als vechtend tegen de Engelsen, en Franse officieren die met de Jacobieten dienden zagen de zaken ook in dit licht en beschreven het conflict in Schotland versus Engeland termen, zoals velen in Engeland deden. Hoewel veel Schotten tegen de Jacobieten vochten (hoewel veel minder dan zich bij hen aansloten, en er meer deserteurs waren van het Britse leger naar de Jacobieten dan omgekeerd), was dit evenzeer het geval in de oorlogen van Wallace en Bruce, en in de Amerikaanse en Ierse onafhankelijkheidsoorlogen.

  • 8 van de beste slagvelden van Groot-Brittannië
  • Waar de geschiedenis gebeurde: De Jacobieten (exclusief voor The Library)

7

Mythe: De slag bij Culloden was een nederlaag voor het Schotse nationalisme

De Jacobitische leiding was niet ‘nationalistisch’ in de moderne zin van het woord. De Stuarts wilden worden hersteld op de tronen van Engeland, Schotland en Ierland en koning worden in Londen, maar het Groot-Brittannië dat zij en hun aanhangers voor ogen stond, was heel anders dan het Groot-Brittannië dat zich in de 18e eeuw ontwikkelde. In plaats daarvan zou er een meer confederale monarchie met meerdere koninkrijken zijn gekomen, met hoofdsteden en parlementen in Edinburgh en Dublin (Dublin had toen natuurlijk nog een parlement).

Een Stuart-Schotland zou waarschijnlijk ‘onafhankelijk’ zijn geweest en een eigen leger hebben gehad, maar zou waarschijnlijk niet veel ruimte hebben gehad om een eigen buitenlands beleid te voeren, los van Londen. In die zin zou het zich in een positie hebben bevonden die dicht aanleunt bij die van de dominions van het Britse Rijk, zoals Canada en Australië, in de 19e eeuw.

Advertentie

Murray Pittock is Bradley Professor en Pro Vice-Principal aan de Universiteit van Glasgow, en een van de meest vooraanstaande geleerden op het gebied van Jacobitisme en Romantiek wereldwijd. Zijn laatste boek is Great Battles: Culloden (Oxford University Press, 2016). Zijn andere werken zijn onder meer The Myth of the Jacobite Clans en The Invention of Scotland

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op History Extra in april 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *