Chemotherapie bij longkanker

Zelfs tumoren die tijdens een operatie volledig zijn verwijderd of met bestraling zijn vernietigd, kunnen terugkomen als microscopisch kleine kankercellen zich vanuit de primaire tumor naar andere delen van het lichaam hebben verplaatst. Onze artsen geven chemotherapie aan veel patiënten met niet-kleincellige longkanker, voor of na de operatie.

Onze medische oncologen werken nauw met uw chirurg samen om te bepalen of toevoeging van chemotherapie aan uw behandelplan, voor of na de operatie, u een beter resultaat kan geven.

Welke medicijnen u krijgt, hangt af van de soort niet-kleincellige longkanker die u heeft: adenocarcinoom, plaveiselcelcarcinoom of grootcellig longkanker. Onze artsen houden ook rekening met de resultaten van het genetisch onderzoek van uw tumor, die kunnen aangeven dat een bepaalde chemotherapieregeling beter zal werken dan een andere.

Chemotherapie vóór de operatie (Neoadjuvante chemotherapie)

De eerste plaats waar kankercellen zich vanuit de longen verspreiden, zijn vaak de lymfeklieren (ook wel lymfeklieren genoemd). Dit komt doordat de lymfeklieren als een filter fungeren en kankercellen opvangen wanneer ze zich uit de longen verplaatsen.

Onder leiding van het MSK uitgevoerde studies hebben aangetoond dat het geven van chemotherapie vóór de operatie het genezingspercentage kan verbeteren bij patiënten met niet-kleincellige longkanker die is uitgezaaid naar de lymfeklieren. Bij deze techniek, die neoadjuvante chemotherapie wordt genoemd, wordt enkele maanden voor de operatie chemotherapie gegeven. In sommige gevallen kunnen de kankercellen in de lymfeklieren vóór de operatie volledig worden geëlimineerd.

Neoadjuvante chemotherapie heeft het genezingspercentage bij patiënten met niet-kleincellige longkanker in stadium III verdubbeld, en heeft patiënten met sommige vormen van longkanker genezen die met een operatie alleen niet zouden zijn genezen.

Omdat dit succes bij sommige patiënten zo groot is, blijven onze artsen deze aanpak met nieuwere geneesmiddeltherapieën testen. We zijn ook begonnen met het aanbieden van neoadjuvante chemotherapie aan patiënten met grotere tumoren die nog niet zijn uitgezaaid naar de lymfeklieren, maar een hoog risico hebben om terug te keren ondanks een succesvolle operatie.

Chemotherapie na chirurgie (adjuvante chemotherapie)

Een andere benadering is het geven van chemotherapie na de operatie, adjuvante chemotherapie genoemd. Of uw arts deze techniek aanbeveelt, hangt af van een aantal factoren, waaronder de grootte van uw tumor. Adjuvante chemotherapie wordt vaak voorgeschreven wanneer de kankercellen zijn uitgezaaid naar de lymfeklieren. Traditionele adjuvante chemotherapie kan u helpen langer te leven en verbetert uw kans op genezing.

Clinische proeven met nieuwe chemotherapiemedicijnen

Voor veel patiënten kan de beste strategie zijn om zich in te schrijven voor een klinische proef waarin nieuwe geneesmiddelen worden getest. Deze geneesmiddelen kunnen alleen worden getest of in combinatie met meer gevestigde behandelingen.

De behandeling van longkanker is steeds meer afgestemd op de histologie (het uiterlijk onder de microscoop) en het moleculaire profiel van de tumor van elke patiënt. Bij MSK is het ons doel om deze informatie te gebruiken om het beste behandelplan voor u te identificeren.

Veel van onze huidige klinische onderzoeken zijn ontworpen rond het testen op genetische mutaties die we bij bijna alle niet-kleincellige longkankerpatiënten uitvoeren. Ons doel is de behandeling zo specifiek en doelgericht mogelijk te maken.

We hebben ook klinische trials waarin nieuwe benaderingen van de behandeling van longkanker worden getest die beschikbaar zijn voor patiënten zonder specifieke mutaties in hun tumor. Hieronder vallen geneesmiddelen die specifiek toxisch zijn voor de kankercellen en middelen die het immuunsysteem stimuleren om kanker te bestrijden.

Ten slotte voeren we in een vroeg stadium (fase I) proeven uit om te onderzoeken hoe baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen zich kunnen vertalen in nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. Doorgaans hebben patiënten die voor deze onderzoeken in aanmerking komen, al een aantal standaardbehandelingen geprobeerd die niet tot verbeteringen in hun toestand hebben geleid.

Door MSK te kiezen voor uw zorg, kunt u toegang krijgen tot nieuwe behandelingen die elders niet op grote schaal beschikbaar zijn. Deelname aan een klinische trial is één manier waarop u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de vooruitgang tegen longkanker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *