ReviewThe influence of cholesterol on membrane protein structure, function, and dynamics studied by molecular dynamics simulations☆

Het plasmamembraan, dat menselijke cellen inkapselt, is opgebouwd uit een complex mengsel van lipiden en ingebedde eiwitten. Nieuwe kennis wijst erop dat de lipiden een regulerende rol spelen in de functie van eiwitten. Inzichten uit de proteïnekristallografie hebben bovendien verschillende soorten lipiden aan het licht gebracht die nauw verbonden zijn met membraaneiwitten en peptiden, wat mogelijk wijst op een aangrijpingspunt voor de waargenomen regulatie. Cholesterol behoort tot de lipide membraanbestanddelen die het vaakst samen met membraaneiwitten gekristalliseerd worden, en het cholesterolgehalte in celmembranen blijkt een essentiële rol te spelen in gezondheid en ziekte. Opvallend weinig is bekend over het mechanisme van lipide regulatie van membraaneiwit functie zowel in gezondheid als in ziekte. In dit artikel geven we een overzicht van simulatiestudies met moleculaire dynamica die het effect van cholesterol op de eigenschappen van membraaneiwitten en peptiden onderzoeken. Dit artikel maakt deel uit van een Special Issue getiteld: Lipide-eiwit interacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *