ReviewThe influence of cholesterol on membrane protein structure, function, and dynamics studied by molecular dynamics simulations☆ (Polski)

Błona plazmatyczna, która otacza ludzkie komórki, składa się ze złożonej mieszaniny lipidów i wbudowanych białek. Pojawiająca się wiedza wskazuje na to, że lipidy mają regulującą rolę w funkcji białek. Ponadto, wgląd w krystalografię białek ujawnił kilka różnych rodzajów lipidów ściśle związanych z białkami i peptydami błonowymi, wskazując tym samym na miejsce działania obserwowanej regulacji. Cholesterol jest jednym z najczęściej obserwowanych składników błon lipidowych, który współkrystalizuje z białkami błonowymi, a poziom cholesterolu w błonach komórkowych odgrywa istotną rolę w zdrowiu i chorobie. Niezwykle mało wiadomo na temat mechanizmu regulacji funkcji białek błonowych przez lipidy zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. W niniejszym artykule dokonano przeglądu badań symulacyjnych z zakresu dynamiki molekularnej, których celem było zbadanie wpływu cholesterolu na właściwości białek i peptydów błonowych. Artykuł ten jest częścią specjalnego wydania zatytułowanego: Lipid-protein interactions.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *