Zandduinen

Hoe worden zandduinen gevormd?

De voorwaarden voor de vorming van zandduinen zijn onder andere:

 • een grote aanvoer van zand
 • een groot vlak strand
 • tijd om zand te laten drogen, dus een groot getijdenverschil is nodig
 • een aanlandige wind (wind die van zee naar land waait) om zand naar de achterkant van het strand te verplaatsen
 • een obstakel waartegen het duin zich kan vormen, bijv.b.v. kiezel- of drijfhout

De afbeelding hieronder toont het strand van Harlech, Noord-Wales. Het grote getijdenverschil ondersteunt de ontwikkeling van zandduinen. Het getijdenverschil is het verschil tussen de vloed en de daaropvolgende eb.

Een strand met een groot getijdenverschil

Hoe transporteert de wind zand?

Eolisch transport is het eerste proces van duinvorming aan de kust en omvat de verplaatsing en verwering van zanddeeltjes achter en langs de kustlijn. Eolisch transport is wanneer de wind sediment transporteert. De wind transporteert zand op 3 manieren. Dit zijn:

 • suspensie
 • saltatie
 • creep

Aeolisch transport

1% van de beweging van zand wordt veroorzaakt door suspensie. Dit is wanneer zand door de wind wordt opgepikt en meegevoerd. 95% van de zandbeweging is het gevolg van saltatie. Dit is wanneer zandkorrels over het strand stuiteren als ze door de wind worden opgepikt en losgelaten. Tenslotte vindt 4% van het transport plaats door kruip. Dit is wanneer zandkorrels tegen elkaar botsen en elkaar langs andere korrels duwen.

De video hieronder toont een combinatie van deze transportprocessen.

Als de wind het strand opwaait, zal hij materiaal transporteren. Grotere stukken sediment komen tegen een obstakel te liggen en vormen een heuvelrug, terwijl kleinere deeltjes aan de andere kant van de heuvelrug gaan liggen. Aan de kant waar de wind staat, begint het materiaal een kam te vormen. Dit komt doordat de hoop materiaal steil en onstabiel wordt en begint in te storten. Wanneer dit gebeurt, vallen kleinere deeltjes naar de andere kant. Zodra er een stabiele hoek is (30-34 graden) stopt het zand met glijden. Deze cyclus herhaalt zich. Naarmate het zand zelf een obstakel wordt, kunnen er zich meer duinen voor het zand vormen. Hoe sterker de wind, hoe hoger de duinen.

De kenmerken van zandduinen

Karakteristieken van zandduinen

Zandduinen hebben:

 • een flauwe helling aan de kant waar de wind tegenaan blaast
 • een steile kant aan de beschutte kant (30-34 graden)
 • een kruin (top van het zandduin) tot 15 meter

Hoe veranderen zandduinen als je landinwaarts gaat?

Hoe veranderen zandduinen naarmate je je verder van het strand verwijdert?

Als je landinwaarts beweegt, worden zandduinen hoger. Embryoduinen (jongste zandduinen) zijn slechts enkele meters hoog, terwijl volwassen duinen tot wel 15 meter hoog zijn. Dit komt doordat helmgras en andere vegetatie het zandduin koloniseren en het met lange wortels bijeenhouden, waardoor de migratie van het zandduin wordt gestopt. Zandduinen dichter bij het strand zijn geler van kleur, terwijl ze verder weg een grijze kleur hebben doordat er humus en bacteriën van planten en dieren aan worden toegevoegd. Elk duin wordt gescheiden door een trog (dip). Dit wordt een “slack” genoemd. Ze worden gevormd door de afvoer van sediment uit de beschutte luwte van het duin en de loefzijde van het volgende duin. Slacks kunnen zo sterk eroderen dat ze de grondwaterspiegel bereiken, waardoor zoute duinen ontstaan. De video hieronder laat zien hoe de vegetatie in een ecosysteem van zandduinen verandert naarmate je landinwaarts gaat (bekend als vegetatiesuccessie).

De afbeelding hieronder toont de vegetatiesuccessie op zandduinen bij Harlech, Noord-Wales.

Successie in de vegetatie van zandduinen

De onderstaande video laat de omvang van de wortels zien en illustreert de manier waarop vegetatie helpt zandduinen te stabiliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *