Apartheid

Apartheid (“apartheid” in het Afrikaans) was een systeem van wetgeving dat een segregationistisch beleid handhaafde tegen niet-blanke burgers van Zuid-Afrika. Nadat de Nationale Partij in 1948 in Zuid-Afrika aan de macht kwam, begon haar volledig blanke regering onmiddellijk met de uitvoering van het bestaande beleid van rassenscheiding. Onder de apartheid werden niet-blanke Zuid-Afrikanen (een meerderheid van de bevolking) gedwongen om in aparte gebieden te wonen, gescheiden van de blanken, en gebruik te maken van aparte openbare voorzieningen. Contact tussen de twee groepen zou worden beperkt. Ondanks de sterke en aanhoudende oppositie tegen de apartheid binnen en buiten Zuid-Afrika, bleven de wetten gedurende het grootste deel van de 50 jaar van kracht. In 1991 begon de regering van president F.W. de Klerk met de intrekking van het grootste deel van de wetgeving die de basis voor de apartheid vormde. President de Klerk en activist Nelson Mandela zouden later de Nobelprijs voor de Vrede winnen voor hun werk aan een nieuwe grondwet voor Zuid-Afrika.

Van 1948 tot in de jaren negentig van de vorige eeuw overheerste één woord het leven in Zuid-Afrika. Apartheid – Afrikaans voor “apartheid” – hield de in meerderheid zwarte bevolking van het land onder de duim van een kleine blanke minderheid. De segregatie begon in 1948 nadat de Nationale Partij aan de macht was gekomen. De partij voerde een beleid van blanke suprematie in, waardoor blanke Zuid-Afrikanen, afstammelingen van Nederlandse en Britse kolonisten, meer macht kregen, terwijl zwarte Afrikanen nog meer van hun rechten werden beroofd.

Ejor/Getty Images

De pasjeswetten en het apartheidsbeleid verboden zwarte mensen om stedelijke gebieden binnen te komen zonder onmiddellijk een baan te vinden. Het was illegaal voor een zwarte om geen pasje bij zich te dragen. Zwarten konden niet met blanken trouwen. Ze konden geen bedrijven opzetten in blanke gebieden. Overal, van ziekenhuizen tot stranden, was men gesegregeerd. Het onderwijs werd beperkt.

Alain Nogues/Sygma/Getty Images

Racistische angsten en opvattingen over “inboorlingen” kleurden de blanke samenleving. Veel blanke vrouwen in Zuid-Afrika leerden in 1961, toen Zuid-Afrika een republiek werd, hoe ze vuurwapens moesten gebruiken voor zelfbescherming in geval van rassenonrust.

Dennis Lee Royle/AP Photo

Hoewel apartheid bedoeld was om verschillende rassen de kans te geven zich zelfstandig te ontwikkelen, werden zwarte Zuid-Afrikanen door de apartheid gedwongen tot armoede en uitzichtloosheid, omdat ze werden beperkt tot bepaalde gebieden. Kinderen uit de townships Langa en Windermere, hier te zien, scharrelen in de buurt van Kaapstad, in februari 1955.

Bela Zola/Mirrorpix/Getty Images

Zwarte Zuid-Afrikanen protesteerden tegen hun behandeling binnen de apartheid, ondanks het feit dat ze geen macht hadden. In de jaren vijftig startte het Afrikaans Nationaal Congres, de oudste zwarte politieke partij van het land, een massamobilisatie tegen de racistische wetten, de zogeheten Defiance Campaign. Zwarte arbeiders boycotten blanke bedrijven, gingen in staking en hielden geweldloze protesten.

Popperfoto/Getty Images

In 1960 doodde de Zuid-Afrikaanse politie 69 vreedzame demonstranten in Sharpeville, wat in het hele land leidde tot onvrede en een golf van stakingen. Als reactie op de protesten riep de regering de noodtoestand uit, maar dat hield hen niet tegen. 30.000 demonstranten marcheren van Langa naar Kaapstad in Zuid-Afrika om de vrijlating te eisen van zwarte leiders, gearresteerd na het bloedbad van Sharpeville.

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Hoewel ze doorgingen, werden ze vaak geconfronteerd met bruut optreden van politie en staat. Zuid-Afrikaanse mariniers hielden deze man tegen in Nyanga, vlakbij Kaapstad, in april 1960, toen zwarte demonstranten probeerden naar Kaapstad te marcheren. De noodtoestand maakte de weg vrij om nog meer apartheidswetten in te voeren.

OFF/AFP/Getty Images

Een subgroep van demonstranten, die genoeg hadden van wat zij zagen als ineffectieve geweldloze protesten, ging in plaats daarvan over tot gewapend verzet. Onder hen was Nelson Mandela, die in 1960 een paramilitaire subgroep van het ANC hielp oprichten. Hij werd in 1961 gearresteerd wegens landverraad en in 1964 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens sabotage.

AFP/Getty Images

Op 16 juni 1976 marcheerden zo’n 10.000 zwarte schoolkinderen, geïnspireerd door nieuwe leerstellingen van het zwarte bewustzijn, om te protesteren tegen een nieuwe wet die hen verplichtte Afrikaans te leren op scholen. In reactie hierop slachtte de politie meer dan 100 demonstranten af en brak er chaos uit. Ondanks pogingen om de protesten in te dammen, verspreidden zij zich over heel Zuid-Afrika. De leiders van de verbannen beweging ronselden steeds meer mensen voor het verzet.

Keystone/Getty Images

Toen de Zuid-Afrikaanse president P.W. Botha in 1989 aftrad, was de impasse eindelijk doorbroken. Botha’s opvolger, F.W. de Klerk, besloot dat het tijd was om te onderhandelen over het beëindigen van de apartheid. In februari 1990 hief de Klerk het verbod op voor het ANC en andere oppositiegroeperingen en liet Mandela vrij. In 1994 werd Mandela president van Zuid-Afrika en nam Zuid-Afrika een nieuwe grondwet aan die voorzag in een Zuid-Afrika dat niet werd geregeerd door rassendiscriminatie. Deze werd van kracht in 1997

Lily Franey/Gamma-Rapho/Getty Images

Wie begon met de apartheid in Zuid-Afrika?

Raciale segregatie en blanke suprematie waren centrale aspecten van het Zuid-Afrikaanse beleid geworden lang voordat de apartheid begon. De controversiële Land Act van 1913, die drie jaar na de onafhankelijkheid van Zuid-Afrika werd aangenomen, markeerde het begin van de territoriale segregatie doordat zwarte Afrikanen gedwongen werden in reservaten te leven en het hun verboden werd als deelpachters te werken. Tegenstanders van de Land Act vormden het South African National Native Congress, dat later het African National Congress (ANC) zou worden.

De Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog brachten Zuid-Afrika steeds grotere economische problemen, en overtuigden de regering om haar beleid van rassenscheiding te versterken. In 1948 won de Afrikaner Nationale Partij de algemene verkiezingen onder de slogan “apartheid” (letterlijk “apartheid”). Hun doel was niet alleen om Zuid-Afrika’s blanke minderheid te scheiden van de niet-blanke meerderheid, maar ook om niet-blanken van elkaar te scheiden, en om zwarte Zuid-Afrikanen te verdelen langs stammenlijnen om hun politieke macht te verminderen.

Apartheid wordt wet

In 1950 had de regering huwelijken tussen blanken en mensen van een ander ras verboden, en seksuele relaties tussen zwarte en blanke Zuid-Afrikanen verboden. De Population Registration Act van 1950 verschafte het basiskader voor apartheid door alle Zuid-Afrikanen naar ras in te delen, inclusief Bantu (zwarte Afrikanen), Coloured (gemengd ras) en blank. Een vierde categorie, Aziatisch (d.w.z. Indiaas en Pakistaans) werd later toegevoegd. In sommige gevallen werden gezinnen opgesplitst; ouders konden als blanke worden geclassificeerd, terwijl hun kinderen als kleurlingen werden geclassificeerd.

Een reeks Land Acts maakte meer dan 80 procent van het land vrij voor de blanke minderheid, en “pasjeswetten” verplichtten niet-blanken om documenten bij zich te dragen die hun aanwezigheid in beperkte gebieden toestonden. Om het contact tussen de rassen te beperken, richtte de regering aparte openbare voorzieningen in voor blanken en niet-blanken, beperkte zij de activiteiten van niet-blanke vakbonden en ontzegde zij niet-blanken deelname aan de nationale regering.

Apartheid en gescheiden ontwikkeling

Hendrik Verwoerd, die in 1958 premier werd, zou het apartheidsbeleid verder verfijnen tot een systeem dat hij “gescheiden ontwikkeling” noemde. De “Promotion of Bantu Self-Government Act” van 1959 creëerde 10 Bantu thuislanden, bekend als Bantustans. Door zwarte Zuid-Afrikanen van elkaar te scheiden kon de regering beweren dat er geen zwarte meerderheid was en werd de mogelijkheid verkleind dat zwarten zich zouden verenigen in één nationalistische organisatie. Elke zwarte Zuid-Afrikaan werd als burger aangewezen in één van de Bantustans, een systeem dat hen zogenaamd volledige politieke rechten gaf, maar hen in feite uit het politieke lichaam van de natie verwijderde.

In één van de meest verwoestende aspecten van de apartheid, verwijderde de regering met geweld zwarte Zuid-Afrikanen van het als “blank” aangeduide platteland naar de thuislanden en verkocht hun land tegen lage prijzen aan blanke boeren. Van 1961 tot 1994 werden meer dan 3,5 miljoen mensen onder dwang uit hun huizen verdreven en in de Bantustans gedeponeerd, waar zij in armoede en uitzichtloosheid werden gestort.

Oppositie tegen Apartheid

Het verzet tegen apartheid binnen Zuid-Afrika nam in de loop der jaren vele vormen aan, van geweldloze demonstraties, protesten en stakingen tot politieke actie en uiteindelijk tot gewapend verzet. Samen met het Zuid-Indiaas Nationaal Congres organiseerde het ANC in 1952 een massabijeenkomst, waarbij de aanwezigen hun pasjesboekjes verbrandden. Een groep die zichzelf het Congres van het Volk noemde, nam in 1955 een Vrijheidshandvest aan waarin werd verklaard dat “Zuid-Afrika behoort aan allen die er wonen, blank of zwart”. De regering brak de bijeenkomst af en arresteerde 150 mensen op beschuldiging van hoogverraad.

In 1960 opende de politie in de zwarte township Sharpesville het vuur op een groep ongewapende zwarten die lid waren van het Pan-Afrikaans Congres (PAC), een zijtak van het ANC. De groep was zonder pasjes bij het politiebureau aangekomen en nodigde uit tot arrestatie als verzetsdaad. Ten minste 67 zwarten werden gedood en meer dan 180 gewond. Sharpesville overtuigde veel anti-apartheidsleiders ervan dat ze hun doelstellingen niet met vreedzame middelen konden bereiken, en zowel het PAC als het ANC richtten militaire vleugels op, die echter geen van beide ooit een serieuze militaire bedreiging voor de staat vormden. Tegen 1961 waren de meeste verzetsleiders gevangen genomen en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld of geëxecuteerd. Nelson Mandela, een van de oprichters van Umkhonto we Sizwe (“Speer van de Natie”), de militaire vleugel van het ANC, zat van 1963 tot 1990 in de gevangenis; zijn gevangenschap zou internationale aandacht trekken en steun helpen verwerven voor de anti-apartheidszaak. Op 10 juni 1980 smokkelden zijn volgelingen een brief van Mandela uit de gevangenis en maakten die openbaar: “VERENIG U! MOBILISEER! VECHT OP! TUSSEN HET AAMBEELD VAN VERENIGDE MASSA-ACTIE EN DE HAMER VAN DE GEWAPENDE STRIJD ZULLEN WIJ APARTHEID VERPLETTEREN!”.

Apartheid loopt ten einde

In 1976, toen duizenden zwarte kinderen in Soweto, een zwarte township buiten Johannesburg, demonstreerden tegen de verplichting om Afrikaans te spreken voor zwarte Afrikaanse studenten, opende de politie het vuur met traangas en kogels. De protesten en het harde optreden van de regering die daarop volgden, in combinatie met een nationale economische recessie, trokken meer internationale aandacht voor Zuid-Afrika en verbrijzelden alle illusies dat apartheid het land vrede of welvaart had gebracht. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties had de apartheid in 1973 veroordeeld, en in 1976 stemde de Veiligheidsraad van de VN voor een verplicht embargo op de verkoop van wapens aan Zuid-Afrika. In 1985 legden het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het land economische sancties op.

Onder druk van de internationale gemeenschap trachtte de regering van de Nationale Partij onder Pieter Botha enkele hervormingen door te voeren, waaronder de afschaffing van de pasjeswetten en het verbod op interraciale sex en huwelijken. De hervormingen leidden echter niet tot wezenlijke veranderingen en in 1989 werd Botha onder druk gezet om op te stappen ten gunste van F.W. de Klerk. De regering van De Klerk trok vervolgens de Wet op de Bevolkingsregistratie in, evenals de meeste andere wetgeving die de wettelijke basis voor apartheid vormde. De Klerk bevrijdde Nelson Mandela op 11 februari 1990. In 1994 werd een nieuwe grondwet van kracht die zwarten en andere raciale groepen meer rechten gaf, en de verkiezingen van dat jaar leidden tot een coalitieregering met een niet-blanke meerderheid, waarmee officieel een einde kwam aan het apartheidssysteem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *