Cat Scan (Polski)

Czym jest Cat Scan?

CT scan jest nieinwazyjnym badaniem, które łączy zasady rentgenodiagnostyki z zaawansowaną technologią komputerową w celu uzyskania precyzyjnych przekrojów organów wewnętrznych i struktur ciała. 360-stopniowa wiązka promieniowania rentgenowskiego i komputerowa produkcja obrazów są wykorzystywane do tworzenia plasterków ciała i tworzenia bardziej trójwymiarowego obrazu niż w przypadku tradycyjnego zdjęcia rentgenowskiego. Tomografia komputerowa jest bardziej wszechstronna i szczegółowa niż konwencjonalne badanie rentgenowskie, ponieważ umożliwia oglądanie ciała plasterek po plasterku, pod każdym kątem, a nie jako migawkę lub zdjęcie. Tomografia komputerowa jest wykorzystywana do określenia prawidłowych i nieprawidłowych struktur w organizmie i/lub do wspomagania procedur poprzez pomoc w dokładnym prowadzeniu przyrządów i zabiegów. Ponieważ tomografia komputerowa dostarcza szczegółowych informacji w krótkim czasie, jest ona często metodą obrazowania z wyboru w sytuacjach nagłych.

Czy mogę mieć tomografię komputerową? What Are The Risks?

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na możliwość wykonania tomografii komputerowej:

 • Znana lub możliwa ciąża
 • Barium stosowane do innego badania. Substancje te są widoczne na tomografii komputerowej. Jeśli konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej brzucha, należy ją wykonać przed jakimikolwiek badaniami, w których wykorzystuje się bar.
 • Nie jest Pani w stanie leżeć nieruchomo podczas badania.
 • Metalowe obiekty w ciele, takie jak poślizgi chirurgiczne lub metal w protezach stawów, mogą uniemożliwić wyraźne obejrzenie obszaru zainteresowania.

Tomografia komputerowa jest bardzo bezpiecznym badaniem. Chociaż badania TK wymagają użycia promieniowania jonizującego (rentgenowskiego) i istnieje niewielkie ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie, ilość stosowanego promieniowania jest minimalizowana dzięki zaawansowanym detektorom TK i technologii komputerowej w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu przy możliwie najniższej dawce promieniowania. Ponadto rutynowo stosuje się osłony ochronne, aby zapobiec niepotrzebnemu narażeniu na promieniowanie.

W przypadku badań TK wykonywanych BEZ kontrastu dożylnego nie ma ryzyka związanego z badaniem, chyba że jest lub może być Pani w ciąży. Ryzyko i korzyści wynikające z wykonania badania CT powinny zostać omówione z lekarzem w celu ustalenia najlepszego sposobu postępowania.

W przypadku badań CT wykonywanych z dożylnym podaniem jodowanego kontrastu, u większości pacjentów nie występują żadne reakcje ani skutki uboczne. Jednakże, jak w przypadku większości badań medycznych przynoszących korzyści diagnostyczne, istnieje pewne ryzyko. Ryzyko to związane jest z reakcjami alergicznymi i niealergicznymi na wstrzykiwany kontrast.

Drobne reakcje na dożylny kontrast stosowany w tomografii komputerowej mogą obejmować nudności, wymioty, bóle lub zawroty głowy, które są zwykle krótkotrwałe i zazwyczaj nie wymagają leczenia. Czasami występuje pokrzywka i wysypka, które możemy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi. Rzadko może wystąpić astma, którą również można leczyć.

Poważniejsze reakcje na dożylny kontrast stosowany w tomografii komputerowej, takie jak krzepnięcie krwi, uszkodzenie nerek, zapalenie żył (phlebitis), wstrząs i reakcje śmiertelne występowały, ale rzadko. Częstość występowania reakcji śmiertelnych jest mniejsza niż 1 na 100 000 pacjentów otrzymujących dożylny kontrast z jodem, co jest znacznie mniejszą liczbą niż reakcje na wiele antybiotyków i innych leków stosowanych codziennie w praktyce medycznej.

Jeśli chciałaby Pani/Pan uzyskać więcej informacji lub ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące stosowania dożylnego kontrastu, personel tomografii komputerowej i/lub radiolog porozmawiają z Panią/Panem w czasie wizyty. Więcej informacji na temat stosowania kontrastu dożylnego znajduje się również w części „Jeśli stosuje się kontrast”.

Jeśli karmi Pani piersią i otrzyma Pani kontrast dożylny, przez 2 dni po badaniu tomograficznym będzie Pani musiała stosować preparat mlekozastępczy, aby nie przekazać barwnika dziecku. W tym czasie powinna Pani wyrzucić mleko matki, które Pani zebrała.

Jak to działa?

Tomograf komputerowy to duże urządzenie w kształcie pączka. Wewnątrz pierścienia, zwanego gantry, znajduje się lampa rentgenowska i elektroniczne detektory promieniowania rentgenowskiego, umieszczone naprzeciwko siebie. Silnik obraca pierścień tak, że lampa rentgenowska i detektory promieniowania rentgenowskiego obracają się wokół ciała podczas skanowania. Pacjent leży na wąskim, ruchomym stole, który jest przesuwany przez pierścień do środka tomografu. Po wejściu do skanera liczne wiązki promieniowania rentgenowskiego obracają się wokół pacjenta pod różnymi kątami, a małe detektory wewnątrz skanera mierzą ilość promieniowania, które przedostaje się przez badaną część ciała. Komputer wykorzystuje te informacje, wraz z zaawansowanymi algorytmami matematycznymi, do stworzenia kilku pojedynczych obrazów zwanych plasterkami, które mogą być ułożone w stos w celu utworzenia trójwymiarowego obrazu ciała. Stanowisko komputerowe, które przetwarza informacje obrazowe, znajduje się w następnym pomieszczeniu, gdzie technolog obsługuje skaner i monitoruje badanie.

Przygotowanie do tomografii komputerowej

Dla wszystkich pacjentów poddawanych tomografii komputerowej:

 • Można przyjmować wszystkie leki według zwykłego schematu, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Proszę przynieść listę wszystkich aktualnie przyjmowanych leków.

Wszystkie badania tomografii komputerowej z kontrastem dożylnym:

 1. Państwa lekarz zleci badanie laboratoryjne w celu sprawdzenia poziomu kreatyniny przed badaniem. Ponieważ nerki odfiltrowują dożylny kontrast po badaniu, ważne jest wykonanie tego badania laboratoryjnego, abyśmy wiedzieli, czy nerki pracują prawidłowo. To badanie krwi musi być wykonane co najmniej dwa dni przed badaniem. Jeśli wynik kreatyniny z testu, który został przeprowadzony w ciągu miesiąca od daty wizyty jest dostępny, nowe badanie nie jest konieczne.
 2. Nie jeść i nie pić niczego przez 4 godziny przed egzaminem.

TKAN jamy brzusznej/miednicy:

 1. Odbierz napoje w dziale rentgenowskim co najmniej jeden dzień przed wizytą, wraz z instrukcją, o której godzinie należy wypić doustny kontrast.
 2. Nie jeść i nie pić nic przez 4 godziny przed badaniem.
 3. Jeśli badanie zostało zlecone z kontrastem dożylnym, proszę postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wymaganych badań laboratoryjnych.

Wszystkie inne badania TK nie wymagają dodatkowego przygotowania.

Kiedy przyjechać/czego się spodziewać

Powinien Pan/Pani przybyć 10 minut przed umówioną godziną i zgłosić się do recepcji radiologii w kampusie Landmark, gdzie zostanie Pan/Pani odprawiony/a. Będzie Pan/Pani czekać w głównej poczekalni radiologii, gdzie zostanie Pan/Pani powitany/a przez technologa TK, który zaprowadzi Pana/Panią z powrotem do obszaru badań TK. Technolog przeprowadzi z Panem/Panią wywiad w celu uzyskania historii choroby, jak również wyjaśni przebieg badania i odpowie na wszelkie pytania, jakie może Pan/Pani mieć przed wykonaniem badania. Może być konieczne założenie fartucha w zależności od skanowanego obszaru ciała.

Co należy oczekiwać podczas tomografii komputerowej:

 • Technolog umieści pacjenta na stole w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu. Będziesz leżał na plecach i być może będziesz musiał podnieść ręce nad głowę.
 • Będziesz musiał leżeć płasko i bardzo nieruchomo przez cały czas trwania badania, ponieważ ruch obniża jakość obrazów.
 • Możesz zostać poproszony o wstrzymanie oddechu na krótko, ponieważ podczas skanowania wykonywane są zdjęcia.
 • Technolog będzie obserwował Panią/Pana z pokoju obok i będzie się z Panią/Panem komunikował przez interkom.
 • Jeśli czuje się Pani/Pan nieswojo lub potrzebuje Pani/Pan pomocy w dowolnym momencie, technolog jest łatwo dostępny, aby Pani/Panu pomóc.
 • Jeśli stosowany jest kontrast dożylny, zostanie Pani/Panu wstrzyknięty. W momencie wstrzyknięcia może wystąpić krótkotrwałe uczucie ciepła i zaczerwienienia, słony lub metaliczny smak w ustach lub pragnienie oddania moczu. Uczucie to nie powinno trwać długo. Jeśli odczuwasz jakiekolwiek inne objawy, takie jak swędzenie, ból głowy, zawroty głowy, trudności w oddychaniu, nudności i/lub wymioty, prosimy o natychmiastowe poinformowanie technologa.
 • W zależności od rodzaju urządzenia i obszaru(ów) zainteresowania, badanie może trwać do 30 minut.

Jeśli używany jest kontrast dożylny

Kontrast może być czasami potrzebny do uwidocznienia narządów, naczyń krwionośnych lub tkanek oraz do uwidocznienia normalnych i nieprawidłowych struktur. Jego użycie zwiększa zdolność radiologa do postawienia szczegółowej i prawidłowej diagnozy procesów chorobowych lub obrażeń i/lub do zapewnienia, że nic nie jest nie tak z badaną częścią ciała.

Kontrast, który jest używany do badań TK, nazywa się Isovue. Zawiera on jod. Większość pacjentów będzie odczuwać ciepłe uczucie podczas lub po wstrzyknięciu, ale nie wystąpią żadne reakcje ani skutki uboczne. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia reakcji na kontrast dożylny. Proszę zapoznać się z częścią zatytułowaną „Czy mogę mieć tomografię komputerową? Jakie są zagrożenia?”, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli badanie TK wymaga podania dożylnego kontrastu, przed podaniem kontrastu technolog przeprowadzi badania przesiewowe w kierunku następujących stanów/chorób:

 • Poprzednia niepożądana reakcja na środek kontrastowy
 • Historia astmy lub alergii
 • Alergia na jakiekolwiek leki, barwnik jodowy lub żywność (zwłaszcza skorupiaki)
 • Stan/dysfunkcja serca
 • Nadciśnienie płucne
 • Choroba nerek
 • Cukrzyca i/lub przyjmowanie Metforminę (Glucophage)
 • Choroba sierpowatokomórkowa
 • Mięsak chromochłonny
 • Szpikielniak wielopostaciowy
 • Tyrotoksykoza

W czasie wizyty, Technolog odpowie na wszelkie pytania dotyczące stosowania kontrastu dożylnego przed wstrzyknięciem, a pacjent zostanie poproszony o podpisanie formularza zgody.

Bezpieczeństwo

Nasz sprzęt jest regularnie serwisowany, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, a nasi technolodzy są wysoko wykwalifikowani i posiadają ogromną wiedzę. Ponadto, nasz profesjonalny personel TK przeprowadzi z Państwem dokładny wywiad przed badaniem i wypełni obszerny arkusz wywiadu dotyczący zarówno Państwa przeszłości medycznej, jak i obecnych objawów. Jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, badanie nie zostanie wykonane. Jeśli badanie TK wymaga podania kontrastu dożylnego, przed podaniem kontrastu zostanie Panu/Pani wyjaśnione ryzyko i musi Pan/Pani podpisać formularz zgody. W przypadku wystąpienia reakcji na dożylny kontrast, nasi radiolodzy i personel natychmiast zareagują i podejmą leczenie oraz będą ściśle monitorować objawy.

Czego należy się spodziewać po tomografii komputerowej

Po badaniu nie występują żadne skutki uboczne, następstwa ani ograniczenia. Można wykonywać wszystkie zwykłe czynności i przyjmować wszystkie leki, z wyjątkiem metforminy (Glucophage), jeśli miałeś tomografię komputerową z kontrastem dożylnym. Proszę zapoznać się z następną częścią „Specjalne instrukcje dla pacjentów z cukrzycą przyjmujących metforminę.”

Jeśli miał Pan/Pani tomografię komputerową z dożylnym podaniem kontrastu, powinien Pan/Pani pić dodatkowe płyny, aby pomóc usunąć kontrast z organizmu.

Specjalne instrukcje dla pacjentów z cukrzycą przyjmujących metforminę

Metformina jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu cukrzycy i kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.
Metformina występuje pod wieloma nazwami handlowymi, w tym pod następującymi:

 • Glucophage lub Glucophage XR
 • Glucovance
 • Actoplus Met lub Actoplus Met XR
 • Glumetza
 • .

 • Avandamet
 • Fortamet
 • Janumet
 • Metaglip
 • Riomet
 • Prandimet

W kilku przypadkach, połączenie leku Metformin i kontrastu dożylnego (barwnika rentgenowskiego) może spowodować rzadki stan znany jako kwasica mleczanowa. Proszę przestrzegać tych specjalnych instrukcji, aby zapobiec wystąpieniu tego problemu.

Jeśli przyjmuje Pan którykolwiek z powyższych leków i miał Pan badanie tomografii komputerowej z kontrastem dożylnym, zostanie Pan poinformowany przez personel tomografii komputerowej, aby zaprzestać przyjmowania tego leku natychmiast po badaniu tomografii komputerowej i nie powinien Pan przyjmować tego leku przez dwa dni po badaniu tomografii komputerowej. O tym fakcie zostanie również poinformowany Państwa lekarz. Radiolog wystawi receptę nakazującą wykonanie kolejnego badania laboratoryjnego w celu ponownego sprawdzenia poziomu kreatyniny (czynności nerek) przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania leku Metformin. Należy skontaktować się z lekarzem, aby uzyskać wyniki badania krwi i dowiedzieć się, kiedy można wznowić przyjmowanie leku Metformin.

Co z wynikami

Nasi radiolodzy odczytują wyniki badania w ciągu 24 godzin. Jeśli lekarz zażąda odczytu STAT, zostanie on przekazany telefonicznie i/lub faksem natychmiast po badaniu. Wyniki będą również dostępne przez Internet, gdy tylko raport końcowy zostanie podyktowany przez radiologa. Kopia raportu końcowego zostanie przekazana lekarzowi zlecającemu i/lub lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który omówi z Państwem wyniki badania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *