Researcher co-investigator (RCoI) (Polski)

Contents

 • Czym jest researcher co-investigator?
 • Kto może zostać RCoI?
 • Wsparcie organizacji badawczych
 • Jak złożyć wniosek
 • Kontakty i wskazówki

Co to jest współinwestor naukowy?

Status współinwestora (RCoI) jest przeznaczony dla naukowców, którzy obecnie nie kwalifikują się do pełnienia funkcji głównego badacza (PI) lub współinwestora (CoI) w ramach grantu, ale wnoszą znaczący wkład intelektualny w pisanie i opracowywanie grantu.

Współinwestor (RCoI) współpracował z głównym badaczem (PI) i współinwestorem (CoI) w celu opracowania i napisania projektu, poświęci do 100% czasu na pracę nad proponowanymi badaniami i będzie zaangażowany w zarządzanie projektem. Przez cały czas trwania projektu będą pracować w organizacji badawczej głównego badacza lub współuczestników wspólnego przedsięwzięcia.

Ta ścieżka umożliwia uznanie wkładu, jaki współuczestnicy wspólnego przedsięwzięcia wnieśli do wniosku i do badań. Ich zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy na badania oraz rola, jaką odegrali w kierowaniu projektem, mogą być wykorzystane jako dowód w dążeniu do przyszłego finansowania i możliwości rozwoju kariery. Oczekuje się, że własność intelektualna zostanie odzwierciedlona poprzez odpowiednie autorstwo w publikacjach lub podobne potwierdzenia.

Znaczący wkład i jego uznanie odróżniają instytucję prowadzącą badanie od wyznaczonego naukowca. W przypadku RCoI, główny badacz i współbadacz muszą wyraźnie zobowiązać się do opieki i wsparcia dla naukowca (zob. wsparcie organizacji badawczych poniżej).

Kto może być RCoI?

Aby zostać uznanym za odpowiedniego do statusu RCoI, oczekuje się, że wnioskodawcy nie kwalifikują się jako główny badacz lub współbadacz grantu badawczego we własnym imieniu (na przykład dlatego, że nie mają umowy o pracę z żadną z uczestniczących organizacji badawczych na czas trwania grantu przed złożeniem wniosku). This could include, but is not limited to, postdoctoral researchers, technology specialists and clinical fellows.

Individuals can be named as a RCoI on several grant applications, however, MRC’s expectation is that under normal circumstances a RCoI would be named on only one active award. Nagroda ta powinna umożliwić RCoI przejście do następnego etapu kariery przy wsparciu głównego badacza i RO w okresie obowiązywania tej nagrody. W związku z tym nie oczekuje się, że po pozytywnym rozpatrzeniu jednego wniosku dana osoba będzie figurować jako IO w kolejnych wnioskach.

Wsparcie organizacji badawczej

Partnerstwo z RO przyjmującą IO jest podstawą tego podejścia, które uznaje znaczenie zaangażowania gospodarza w rozwój osób na tym etapie kariery.

Podpisane oświadczenie o wsparciu (maks. dwie strony A4) od głównego badacza lub wyższej rangi urzędnika w goszczącej RO na papierze firmowym musi być dołączone do wszystkich wniosków dotyczących RCoI, z wyraźnym wyszczególnieniem:

 • wkład RCoI we wniosek
 • zidentyfikowany następny etap i długoterminowe aspiracje zawodowe RCoI
 • jak główny badacz i RO zapewnią RCoI pomoc i wsparcie w zapewnieniu sukcesu projektu badawczego oraz rozwoju zawodowego i kariery. Obejmuje to między innymi:
  • poradnictwo i szkolenia w zakresie zarządzania funduszami badawczymi, budowania partnerstw i współpracy lub zaangażowania publicznego
  • dostęp do wsparcia i poradnictwa w zakresie rozwoju kariery zawodowej w celu umożliwienia zmiany ścieżki kariery w przyszłości.

Wszystkie wnioski z udziałem instytucji badawczej złożone bez podpisanego oświadczenia o wsparciu zostaną odrzucone.

Jak się ubiegać

RCoI mogą być uwzględnione w każdym wniosku o grant badawczy do MRC, chyba że wytyczne dotyczące zaproszenia stanowią inaczej.

RCoI muszą zaangażować kwalifikującego się głównego badacza w celu poprowadzenia wniosku.

Aby się ubiegać:

 • Sprawdź, która z rad/paneli badawczych MRC przyznaje granty w Twojej dziedzinie badań i sprawdź terminy składania wniosków. Wnioski można składać w dowolnym z dostępnych terminów w danym roku
 • Przeczytaj nasze Wytyczne dla wnioskodawców, które poprowadzą Cię przez przygotowanie wniosku, w tym kwalifikowalność, przypadek wsparcia, kosztorys wniosku oraz wszelkie wymogi etyczne i regulacyjne, które mogą mieć zastosowanie do badań.

Kontakty i wskazówki

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naukowych aspektów Państwa wniosku, prosimy o kontakt z odpowiednim kierownikiem programu MRC dla Państwa obszaru:

 • Infekcje & Odporność
 • Molekularne & Medycyna Komórkowa
 • Neurosciences & Mental. Health
 • Population & Systems Medicine
 • Methodology Research Programme
 • International and Global health research
 • Tłumaczenie.

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z:

Zespołem ds. polityki i dostarczania funduszy na badania: [email protected]

Back to top

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *