Definitie van Flipped Learning

Uitgegeven op 12 maart 2014

Om veel voorkomende misvattingen tegen te gaan en duidelijkheid te brengen in discussies over “Flipped Learning”, kondigden het bestuur en de belangrijkste leiders van het Flipped Learning Network (FLN) een formele definitie van de term aan. Ze hebben ook de vier pijlers van F-L-I-P™ en een checklist van elf indicatoren die docenten moeten opnemen in hun praktijk. De groep van ervaren flipped educators maakt ook een onderscheid tussen Flipped Learning en een Flipped Classroom.


Hoewel flipped learning vaak simplistisch wordt gedefinieerd als “schoolwerk thuis en thuiswerk op school”, is flipped learning een
benadering die docenten in staat stelt een methodologie, of verschillende methodologieën, in hun
klas te implementeren.

Om enkele misvattingen over deze term tegen te gaan, hebben het bestuur en de belangrijkste leiders van het Flipped Learning Network (FLN), allen ervaren Flipped Educators, een formele definitie van “Flipped Learning” samengesteld. Het expliciet definiëren van de term kan een aantal van de mythen ontkrachten die herhaaldelijk worden verkondigd door leraren, de media en onderzoekers.

Deze Flipped Learning leiders maken ook onderscheid tussen een Flipped Classroom en Flipped Learning. Deze termen zijn niet uitwisselbaar. Het flippen van een klas kan, maar hoeft niet per se, te leiden tot Flipped Learning. Veel docenten flippen hun lessen al door leerlingen buiten de klas tekst te laten lezen, aanvullende video’s te laten bekijken of extra problemen te laten oplossen, maar om aan Flipped Learning te doen, moeten docenten de volgende vier pijlers in hun praktijk opnemen.

Opgenomen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0).

Het Flipped Learning Network is een 501 (c) 3 met de missie om docenten te voorzien van de kennis, vaardigheden en middelen om Flipped Learning succesvol te implementeren. De Vier Pijlers van F-L-I-P™ en de definitie zijn geschreven door de bestuursleden van het FLN: Aaron Sams, Jon Bergmann, Kristin Daniels, Brian Bennett, Helaine W. Marshall, Ph.D., en Kari M. Arfstrom, Ph.D., uitvoerend directeur, met extra steun van ervaren Flipped Educators.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *