Geniet van moeiteloos bankieren

1. Voorlegging van ten minste één (1) origineel geldig identiteitsbewijs met foto: – Indien nodig vragen de filialen een tweede identificatiebewijs (bv. factureringsafrekening van nutsvoorzieningen of grote kredietkaarten op naam van de klant). – De legitimatiebewijzen worden door de klant ondertekend.- Het legitimatiebewijs van de doorverwezen klant wordt ondertekend door de medewerker van de Bank of de gewaardeerde klant.- De BH/BOO/BSO die de opening van de depositorekening goedkeurt, kan dit naar eigen goeddunken bevestigen aan de doorverwijzende medewerker van de Bank of aan de gewaardeerde deposant van de Bank. 2. Twee (2) recente identiteitsfoto’s (te bevestigen aan CISSC/LOCIS en SSC)3. Studenten die de begunstigden zijn van geldovermakingen/overdrachten en die nog niet de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt, kan worden toegestaan het originele school-ID te tonen, naar behoren ondertekend door de directeur of het hoofd van de school, en een duidelijke fotokopie van hetzelfde document voor te leggen. 4. 4. Indien nodig kan het bijkantoor andere identiteitsbewijzen aanvaarden, op voorwaarde dat dit niet het enige identificatiemiddel is.5. Indien de voormelde identiteitsbewijzen of andere voor de Bank aanvaardbare identiteitsbewijzen geen foto van de klant of de gevolmachtigde bevatten, of indien het identiteitsbewijs met foto of een fotokopie daarvan niet duidelijk het gezicht van de klant of de gevolmachtigde toont, kan het bijkantoor gebruik maken van eigen technologie om een foto van de klant of de gevolmachtigde te nemen.6. Geboorteakte van het kind in geval van ouders die een rekening openen in naam van hun kindNoten:- Het kantoor bewaart een fotokopie van deze akte die door de NAC naar behoren werd geauthentiseerd- De ouder(s) wordt/worden nog steeds geïdentificeerd in overeenstemming met de vereisten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *