Experience Effortless Banking (Polski)

1. Przedstawienie co najmniej jednego (1) oryginalnego ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem: – W razie potrzeby Oddziały będą wymagać dodatkowego dowodu tożsamości (np. wyciągu z rachunku za media lub główne karty kredytowe w imieniu klienta). – Dokumenty identyfikacyjne powinny być podpisane przez klienta.- Poświadczenie tożsamości klienta poleconego powinno być podpisane przez polecającego oficera/pracownika Banku lub wartościowego klienta.- DM/BOO/BSO, który zatwierdza otwarcie rachunku depozytowego może, według swojego uznania, potwierdzić to samo z polecającym oficerem/pracownikiem lub wartościowym deponentem Banku. 2. Dwa (2) aktualne zdjęcia legitymacyjne (do załączenia do CISSC/LOCIS i SSC)3. Studenci, którzy są beneficjentami przekazów pieniężnych i nie są jeszcze w wieku uprawniającym do głosowania, mogą być dopuszczeni do przedstawienia oryginalnej legitymacji szkolnej podpisanej przez dyrektora lub kierownika szkoły i przedłożenia jej wyraźnej kserokopii. 4. W razie potrzeby Oddział może akceptować inne dokumenty tożsamości, z zastrzeżeniem, że nie może to być jedyny środek identyfikacji.5. W przypadku, gdy na dokumentach identyfikacyjnych wymienionych powyżej lub innych dokumentach identyfikacyjnych akceptowanych przez Bank nie ma zdjęcia klienta lub osoby upoważnionej do składania podpisów, lub na dokumencie identyfikacyjnym ze zdjęciem lub jego kserokopii nie widać wyraźnie twarzy klienta lub osoby upoważnionej do składania podpisów, Oddział może wykorzystać własną technologię do wykonania zdjęcia klienta lub osoby upoważnionej do składania podpisów.6. Akt urodzenia dziecka w przypadku rodziców otwierających rachunek w imieniu dzieckaUwagi:- Oddział zachowuje kserokopię tego aktu poświadczoną przez KCA- Rodzic/rodzice nadal są identyfikowani zgodnie z wymogami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *