10 wspaniałych wersetów biblijnych na czas, gdy potrzebujesz boskiego sukcesu finansowego [ARTYKUŁ]

Oto 10 wersetów biblijnych na czas, gdy potrzebujemy Bożych błogosławieństw finansowych.

Powtórzonego Prawa 28:11-12 –

„I uczyni cię Pan obfitym w dobra, w owoc ciała twego, i w owoc bydła twego, i w owoc ziemi twojej, w ziemi, którą przysiągł Pan ojcom twoim dać tobie.”

„Pan otworzy ci swój dobry skarb, niebo, aby dać deszcz ziemi twojej w jego porze, i aby pobłogosławić wszelką pracę rąk twoich; i będziesz pożyczał wielu narodom, a nie będziesz pożyczał.”

Powtórzonego Prawa 28:6 –

„Będziesz błogosławiony, gdy będziesz wchodził, i błogosławiony, gdy będziesz wychodził.”

Rzymian 8:32 –

„Kto nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich, jakżeby nie miał z Nim także wszystkiego darmo nam dać?”

Przysłów 10:22 –

„Błogosławieństwo Pana przynosi bogactwo, bez bolesnego trudu o nie.”

Psalm 68:19 –

„Błogosławiony niech będzie Pan, który codziennie obfituje w dobrodziejstwa, Bóg naszego zbawienia!”

ALSO READ: 10 wersetów biblijnych, które pomogą ci, gdy szatan zaatakuje

Psalm 145:16 –

„Ty otwierasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienie każdej żywej istoty.”

Psalm 4:19 –

„A Bóg mój zaspokoi każdą twoją potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie.”

Job 22:21 –

„Poddajcie się Bogu i bądźcie z nim w pokoju; w ten sposób przyjdzie do was pomyślność.”

2 Koryntian 9:9-11 –

„Jak napisano: „Rozrzucił za granicę swoje dary dla ubogich; Jego sprawiedliwość trwa na wieki”. Teraz Ten, który dostarcza nasienia siewcy i chleba na pokarm, dostarczy i pomnoży wasz magazyn nasion i zwiększy żniwo waszej sprawiedliwości. Będziecie ubogaceni pod każdym względem, abyście byli hojni przy każdej okazji…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *