How to Deal With ARS Collections

How to Deal With ARS Collections

Telefon od firmy windykacyjnej, takiej jak ARS Collections, jest zazwyczaj dość stresujący. Prawdopodobnie zadadzą ci kilka osobistych pytań i poproszą, abyś natychmiast zaczął płacić rachunek.

Masz jednak prawa, takie jak prawa federalne FCRA (Federal Credit Reporting Act) i FDCPA (Fair Debt Collection Practices Act), kiedy masz do czynienia z ARS Collections, Inc. i innymi podobnymi agencjami inkasenckimi.

Kim jest ARS Collections?

Advanced Recovery Systems, Inc, lub ARS Collections Inc. i ARS National Services Inc. to agencja windykacyjna typu business to business działająca w branży usług finansowych, która specjalizuje się w odzyskiwaniu długów z tytułu opieki zdrowotnej, ale również prowadzi działalność w zakresie windykacji federalnych kredytów studenckich i kart kredytowych.

Oto lista aktualnych informacji kontaktowych:

 • Adres siedziby: 201 W. Grand Avenue Escondido, CA 92025
 • Adres korespondencyjny: 219 Katherine Drive P.O. Box 321472, Flowood, MS 39232
 • Numer telefonu: (888) 888-7080
 • Strona internetowa: http://www.arsnational.com
 • BBB: Są akredytowani przez Better Business Bureau, mają ocenę A+ i 21 skarg wymienionych przeciwko nim w ciągu ostatnich trzech lat.

Mogą być odpowiedzialni za otwarcie konta windykacyjnego i powiadomienie trzech głównych biur kredytowych (Equifax, Experian, Transunion) o niezapłaconym długu wobec dostawcy usług medycznych, takiego jak lekarz lub szpital.

Back to Top

Jakie usługi świadczy ARS Collections?

Lekarze i inne osoby pracujące w służbie zdrowia często mają do czynienia z niezapłaconymi długami. ARS Collections świadczy następujące usługi windykacyjne w celu odzyskania niezapłaconego długu od pacjentów:

 • Odbiór czeków: odbierają czeki od dłużników dla wierzycieli i upewniają się, że fundusze są obsługiwane prawidłowo.
 • Odbiór przedterminowy: odbiór długów, gdy konta są przeterminowane o ponad 30 dni, ale mniej niż 60 dni.

Firma świadczy również następujące usługi:

 • Główna Windykacja
 • Drugorzędna Windykacja
 • Efektywna Analiza Kosztów
 • Komunikacja PrzedSporna
 • Terminowe Raportowanie i Aktualizacje

Back to Top

Co ARS Collections może zrobić zgodnie z prawem?

ARS może zadzwonić do Państwa na numer telefonu podany przez agencję opieki zdrowotnej. Może do Pana/Pani dzwonić w pracy, chyba że zażąda Pan/Pani inaczej. Ma Pan(i) prawo poprosić o niedzwonienie do Pana(i) w pracy, a ARS musi uszanować tę prośbę.

Firma może wysłać do Pana(i) listy windykacyjne i inne informacje dotyczące długu. Nie mogą wysyłać informacji dotyczących długu za pośrednictwem kartki pocztowej; tylko zapieczętowany list.

Możesz zapytać: „Czy ARS Collections może mnie pozwać?”. Mogą oni podjąć działania prawne i pozwać Państwa w celu pokrycia kosztów długu. Jeśli agencja windykacyjna wygra sprawę, sąd wyda przeciwko Państwu wyrok. Wyrok ten może pozwolić im na zajęcie twoich zarobków w celu spłaty długu.

Nie mogą oni zająć następujących rodzajów dochodów lub świadczeń:

 • Social Security i Supplemental Security Income Benefits
 • Veterans', Civil Service, Federal Retirement, i zasiłki inwalidzkie
 • Renty wojskowe i renty rodzinne
 • Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego Federalna Pomoc w Sytuacjach Kryzysowych

Back to Top

Czego ARS Collections nie może robić

ARS Collections nie może grozić, nękać, gnębić ani wykorzystywać Państwa w jakikolwiek sposób. Nie mogą stosować gróźb przemocy ani krzywdy fizycznej.

Firma nie może opublikować Państwa nazwiska na liście osób, które odmawiają płacenia długów. Nie mogą wielokrotnie dzwonić do Państwa, aby Państwa zirytować, ani używać wulgarnego języka.

ARS nie może składać fałszywych oświadczeń w celu ściągnięcia długu. Nie mogą twierdzić, że są adwokatami w firmie prawniczej lub przedstawicielami rządu. Firma nie może twierdzić, że popełniłeś przestępstwo nie płacąc swoich rachunków medycznych, lub twierdzić, że jesteś winien inną kwotę niż rzeczywista kwota, którą jesteś winien.

Firma nie może podać fałszywych informacji o Tobie komukolwiek, w tym agencji sprawozdawczości kredytowej. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać swój raport kredytowy przynajmniej raz lub dwa razy w roku. Powinieneś zawsze wiedzieć, co jest raportowane i przez jaką agencję.

ARS nie może pobierać odsetek, opłat lub innych opłat finansowych powyżej pierwotnej kwoty, którą jesteś winien. Nie mogą też przedterminowo zdeponować czeku z datą pocztową, ani grozić zabraniem twojej własności osobistej, chyba że mieszkasz w stanie, który zezwala na wydawanie wyroków wzywających do zajęcia wynagrodzenia lub konfiskaty.

Firma nie może omawiać twoich problemów finansowych lub długu z żadną inną osobą. Nie mogą powiedzieć małżonkowi, dziecku, innemu krewnemu lub szefowi o długu, który próbują ściągnąć. Wszystkie te prawa konsumenta są nakazane w FCRA i FDCPA i regulowane przez FTC. Możesz sprawdzić informacje na stronie https://www.consumer.ftc.gov/articles/debt-collection-faqs

Back to Top

How to Deal With ARS Collections

Pierwsze, poproś o informacje kontaktowe firmy, w tym nazwę firmy, adres fizyczny i ważny numer telefonu. Należy również zanotować adres strony internetowej.

Zażądaj potwierdzenia długu, który według ARS jesteś winien. Masz prawo zażądać informacji drogą pocztową. Należy poprosić o przesłanie jej pocztą certyfikowaną, aby mieć podstawy prawne.

Odmów odpowiedzi na dodatkowe pytania, dopóki nie zobaczysz potwierdzenia długu. Mogą zaplanować następną rozmowę telefoniczną po otrzymaniu listu potwierdzającego. Zaplanuj rozmowę telefoniczną na własnych warunkach.

Wreszcie, wynegocjuj ugodę z agencją windykacyjną. Zaproponuj zapłatę 10% całkowitego zadłużenia i pozwól im odpowiedzieć. Kontynuuj negocjacje, dopóki nie osiągniesz kwoty ugody, którą wygodnie jest zapłacić i na którą cię stać.

Back to Top

Twoje prawa przy korzystaniu z ARS Collections

Znajomość tego, co agencja windykacyjna może, a czego nie może zrobić, jest dużą częścią zrozumienia swoich praw przy korzystaniu z ARS Collections. Niektórzy przedstawiciele agencji windykacyjnych wiedzą, jak manipulować rozmową i sprawić, by czuli się Państwo winni z powodu długu. Przedstawiciele ci mogą stosować taktykę, która ma sprawić, że będziesz wyglądał jak zły człowiek, tylko dlatego, że przechodzisz przez trudny okres finansowy.

Masz prawo zażądać informacji i całej dokumentacji na piśmie przed wyrażeniem zgody na dokonanie pojedynczej płatności. Nigdy nie dokonuj płatności przez telefon. Płatność może zostać „źle umieszczona” lub zagubiona.

Pamiętając o tym: zawsze dokonuj płatności za pomocą czeku. W ten sposób, będziesz miał papierowy ślad i legalną ścieżkę do naśladowania.

Masz prawo do odmowy odpowiedzi, lub po prostu odpowiedzieć, „Nie.” Nie musisz udzielać szczegółowych wyjaśnień, dlaczego dług nie został spłacony, ani nawet przyznawać, że jesteś odpowiedzialny za dług.

Masz prawo wysłać do agencji windykacyjnej list z prośbą o zaprzestanie działań. Nękanie nigdy nie jest dozwolone jako narzędzie agencji windykacyjnej. Może Pan wysłać do ARS list potwierdzony z żądaniem, aby natychmiast przestali do Pana dzwonić. Mogą oni odmówić podania adresu biura, ale masz prawo zażądać podania ich adresu.

Back to Top

Jak usunąć sprawy ARS z raportu kredytowego

Możesz usunąć ARS i innych inkasentów z raportu kredytowego na kilka różnych sposobów:

 1. Poczekaj siedem lat, aby dług naturalnie zniknął z twojego raportu kredytowego.
 2. Zapłać za usunięcie długu. Niektórzy windykatorzy usuwają dług z raportu kredytowego po spłaceniu długu, plus niewielka opłata (uwaga: to nie zawsze działa i niekoniecznie odnosi się do ARS, w szczególności).
 3. Spór o dług z dokumentacją pokazującą, że został zapłacony. Spór musi zostać złożony we wszystkich trzech głównych agencjach sprawozdawczości kredytowej, aby został w pełni usunięty.

Back to Top

Czy istnieją skargi przeciwko ARS Collections?

Tak, wiele osób stwierdziło, że ARS Collections stosuje taktykę straszenia i nękania w celu odzyskania długu. Niektórzy konsumenci wskazali, że skontaktowano się z nimi w sprawie fałszywych informacji, takich jak dług za wizyty w izbie przyjęć, kiedy nigdy nie odwiedzili izby przyjęć.

Agencje windykacyjne, ogólnie rzecz biorąc, są rutynowo karane przez FKH za naruszanie praw konsumenta. Groźby, nękanie i kłamstwa pociągają za sobą surową karę, kiedy są zgłaszane. Poświęć czas na zgłoszenie złego traktowania do FKH, aby mogła ona podjąć działania przeciwko firmie naruszającej prawo.

Back to Top

Podsumowanie

ARS Collections została oskarżona przez wielu recenzentów o nękanie i niesprawiedliwe traktowanie konsumentów (proste wyszukiwanie w Google może Ci tyle powiedzieć). Klienci oskarżyli firmę o łamanie zasad ustalonych przez FTC i FDCPA.

Wiele osób pada co roku ofiarą oszustw, gróźb i zachowań ze strony windykatorów. Uzbrój się w rzeczowe informacje dotyczące tego, jak postępować z firmami windykacyjnymi, abyś był w pełni przygotowany do radzenia sobie z sytuacją, jeśli taka się pojawi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *