Regular articleHepatitis C Virus RNA Real-Time Quantitative RT-PCR Method Based on a New Primer Design Strategy (Polski)

Wirusowe kwasy nukleinowe są niestabilne, gdy są niewłaściwie zbierane, obsługiwane i przechowywane, co skutkuje zmniejszoną czułością obecnie dostępnych komercyjnych zestawów do ilościowego testowania kwasów nukleinowych. Wykorzystując znane niestabilne RNA wirusa zapalenia wątroby typu C, opracowaliśmy ilościową metodę RT-PCR opartą na nowej strategii projektowania primerów, aby zmniejszyć wpływ niestabilności kwasów nukleinowych na testowanie kwasów nukleinowych. Wydajność metody została oceniona pod względem liniowości, granicy wykrywalności, precyzji, specyficzności i zgodności z komercyjnymi testami na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C. Jej zastosowanie kliniczne porównano z dwoma komercyjnymi zestawami – Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan (CAP/CTM) i Kehua. Ilościowa metoda RT-PCR charakteryzowała się dobrą wydajnością, z liniowością R2 = 0,99, całkowitą granicą wykrywalności (genotypy 1 do 6) 42,6 IU/mL (95% CI, 32,84 do 67,76 IU/mL), CV 1.06% do 3,34%, swoistość 100% i wysoką zgodność z testem CAP/CTM (R2 = 0,97), ze średnią ± SD wartością -0,06 ± 1,96 log IU/mL (zakres, -0,38 do 0,25 log IU/mL). Metoda ta była lepsza od komercyjnych testów w wykrywaniu niestabilnego RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (P < 0,05). Ta ilościowa metoda RT-PCR może skutecznie wyeliminować wpływ niestabilności RNA na badanie kwasów nukleinowych. Zasada strategii projektowania primerów może być zastosowana do wykrywania innych wirusów RNA lub DNA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *